Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Mokymas apie karmos nusileidim... >

Mokymas apie karmos nusileidimą metų pabaigoje

AŠ ESU Kutchumi, vėl atėjęs pas jus per mūsų Pasiuntinį.
AŠ ESU atėjau dėl to, kad duočiau jums Mokymą apie tai, kaip vertėtų elgtis su ta karma, kuri nusileidžia ant jūsų metų pabaigoje. Kas tai per karma ir kaip jums reikėtų reaguoti į jos nusileidimą.
Jūs žinote, kad jūsų keturiuose žemuosiuose kūnuose yra laikomi energetiniai įrašai tų neteisingų, nepadorių, bedieviškų poelgių, kuriuos jūs kadaise atlikote šiame ar praėjusiuose gyvenimuose. Tai gali būti nuolatinių neigiamų būsenų įrašai, kurios lydėjo jus praeityje ir kurių jūs dar ir dabar nesugebėjote atsikratyti.
Jūs žinote apie karmą, kuri jums sugrįžta. Jūs žinote apie tą karmą, kuri pagal Kosminių Ciklų Įstatymą aktyvuojasi jūsų auroje ir iškyla prieš jus kokios nors situacijos, jausmo ar nekokybiškos sąmonės būsenos pavidalu. Šis karmos sugrąžinimas vyksta nuolatos ir palaipsniui per visus metus. Kai pasibaigia metų ciklas, tai jūs susiduriate truputį su kitokia situacija. Gali būti taip, kad tą karmą, kuri pagal Kosminį Įstatymą sugrįžo jums per metus, jūs neatidirbote tuo laipsniu, kokiu buvo būtina atidirbti pagal Įstatymą. Įsivaizduokite, kad ir kiti žmonės per duotą metų terminą nesugebėjo atitinkamu lygiu atidirbti savo karmos teisingais pasirinkimais, maldomis ir atliktais gerais poelgiais.
Šiuo atveju metų pabaigoje įvyksta karmos liekanų susikaupimas, kuris pakimba virš žmonijos ir yra pasiruošęs užgriūti įvairių būsenų, būdingų žmonijai, pavidalu: ligų, depresijų, bado arba įvairių stichinių nelaimių ir gamtos katastrofų pavidalu.
Šiaip ar taip, metų pabaigoje jūs net pagal savo vidinę savijautą galite pajusti, kad jaučiate kažkokį didesnį sunkumą. Tai ir yra ta papildoma karminė našta, kuri guli ant žmonijos netransmutuotos negatyvios energijos pavidalu.
Todėl jums taip svarbu metų pabaigoje laikytis didesnės sąmonės disciplinos. Labai naudingi bet kurie sąmoningai jūsų prisiimami apribojimai: pasninkas, tylėjimas, maldinis budėjimas arba tos aukos, kurias jūs galite atnešti ant tarnavimo altoriaus – kaip pagalbą bedaliams ir nepasiturintiems.
Šiuo atveju jūs sukuriate papildomą gerąją karmą, kuri gali būti panaudota kraštutiniu atveju balansuojant visos planetos padėtį.
Štai kodėl mes ateiname pas jus šio prasidėjusio diktavimų ciklo metu ir vėl ir vėl primename jums apie kataklizmų ar stichinių nelaimių galimybę. Ne todėl, kad norime jus išgąsdinti ir priversti melstis. Ne, mes ateiname, kad paaiškintume jums susiklosčiusią sunkią padėtį Žemėje ir tiems iš jūsų, kas pasiruošę, pasiūlytume tapti bendrakūrėjais su Dievu ir Šviesos Hierarchija, egzistuojančia Visatoje.
Jeigu jūsų sąmonė nepasiruošusi tokiam tarnavimui, tai visai tikėtina, kad jūs mūsų prašymus priimsite kaip niekuo nemotyvuotus gąsdinimus.
Tačiau pasvarstykime kartu. Kokia alternatyva? Kaip kitaip galima likviduoti susikaupusias pernelyg dideles neigiamos energijos sankaupas planetoje? Jūs galvojate, kad įvyks stebuklas ir visa jūsų energija, kurios jūs nesugebėjote perdirbti per jums skirtą metų terminą, stebuklingai išgaruos?
Tokie stebuklai, jeigu jie anksčiau ir vykdavo, visada reikalaudavo labai didelio papildomos energijos kiekio. Ir ši energija jūsų planetai buvo duodama arba iš kosminio rezervo, arba iš Pakylėtųjų Valdovų kauzalinių kūnų. Dabar įsivaizduokite įmonę, kuri metai iš metų dirba nuostolingai. Įmonės savininkas ima lėšas iš kitų, pelningų, įmonių ir padengia nuostolius. Kurį laiką šitai gali tęstis. Bet štai ateina laikas ir savininkas supranta, kad nuostolis nėra atsitiktinis reiškinys. Ir tas kasmetinis nuostolis susijęs su tos įmonės darbininkų neuolumu.
Todėl geras šeimininkas gali arba priversti darbininkus dirbti geriau, arba uždaryti įmonę.
Ir tos priemonės, kurių Pakylėtieji Valdovai dabar imasi, nukreiptos į tai, kad paragintų geriausius žmonijos atstovus geriau dirbti. Jūs gi nenorite likti be savo darbo vietų, jūsų planetos, jeigu pritaikytume anksčiau pateiktą analogiją. Todėl būtinas tikslus supratimas alternatyvos, prieš kurią planeta dabar stovi. Jūs arba sugebate prisiimti atsakomybę už padėtį planetoje, arba netenkate galimybės tęsti evoliuciją šioje planetoje, nes ji bus pripažinta kaip vedanti į aklavietę.
Aišku, visa tai įvyks ne iš karto. Jums bus duota galimybė palaipsniui suvokti savo atsakomybę. Bet tam, kad mūsų įkalbinėjimai būtų įtikinamesni, jūs buvote perspėti anksčiau*, kad mes daugiau nesulaikysime karmos, kuri sukuriama žmonių, gyvenančių atitinkamoje vietovėje. Ir ši karma tiesiog iš karto sugrįš vienų ar kitų technogeninių ar gamtos kataklizmų pavidalu. Tokių kataklizmų tikimybė metų pabaigoje išauga. Todėl jums primygtinai rekomenduojama sąmoningiau traktuoti savo dvasines praktikas, maldas ir meditacijas būtent metų pabaigoje.
Yra žmonių, kurių sąmonė yra tokio žemo lygio, kad apie šiuos dalykus jiems pasakoti yra beviltiška. Tačiau, jų laimei, jų karminės atsakomybės matas mažas, palyginti su tais individais, kurie suvokia visą situacijos sudėtingumą, bet dėl jiems būdingų trūkumų, tingėjimo ir neįžvalgumo nesiima tų veiksmų, kurių mes prašome.
Priklausomai nuo žmonių pasiekto sąmonės lygio Karmos Įstatymas veikia skirtingai. Ir tai, kas atleidžiama vieniems, kitiems yra neatleistina. Nesirūpinkite tuo, kad kažkas elgiasi netinkamai ir karma niekaip nenusileidžia ant jo ir nepamoko.
Paprasčiausiai tas žmogus arba savo evoliucijai turi pakankamą laiko atsargą, arba pakankamą gerosios karmos atsargą. Nesirūpinkite. Karmos Įstatymas veikia nepriekaištingai. Ir kiekvienas gaus galimybę susitikti su ta karma, kurią jis sukūrė praeityje.
Negalvokite apie kitus, galvokite apie save. Apie tai, kaip pats galite sušvelninti savo karmą, savo šeimos karmą ir savo šalies bei planetos karmą.
Jūs galite nesuprasti visų smulkmenų to, kaip veikia šis universalus Įstatymas, bet bendrą supratimą apie šį Įstatymą būtina suvokti ir pasakoti tiems, kurie dar nesusipažinę su Karmos Įstatymu. Todėl, kad kuo daugiau žmonių žinos apie šį universalų Įstatymą, tuo bus didesnė tikimybė, kad jie savo gyvenimuose vengs atlikti netaurius poelgius.
Kai karma nusileidžia, tai dažniausiai jūs negalite palyginti priežasties ir pasekmės ryšio tarp jūsų padarytų poelgių ir jų pasekmių, kurios ant jūsų nusileidžia kaip įvairios nelaimės ir ligos. Jūs sušunkate: „Už ką, Viešpatie?!“, užuot nuolankiai priėmę viską, ką Dievas jums siunčia.
Patikėkite, Viešpats labai mielaširdingas. Ir ta karma, kuri ant jūsų nusileidžia, nusileidžia pačiu lengviausiu iš galimų būdų.
Ir jeigu jūs turėtumėte galimybę suprasti, už kokį poelgį nešate vienos ar kitos rūšies karminę naštą, tai dėkotumėte Dievui, kad jis taip palankiai jums leido atidirbti tai, ką jūs patys sukūrėte.
Atidirbti karmą galima keliais būdais.
Pirmas būdas – tai iš viso nesukurti karmos.
Antras būdas – tai atidirbti karmą savo teisingais pasirinkimais.
Trečias būdas – atidirbti karmą susitaikant su ta situacija, į kurią patenkate.
Ir pagaliau karminę naštą jūs galite sušvelninti malda ir atgaila.
Štai šitai mes ir siūlome jums sustiprintai daryti likusiu laiku iki metų pabaigos.
Dabar jūs turite galimybę suvokti, kad viskas, ko jūsų Valdovai prašo, yra teisėta ir tikslinga.
Niekas nesiruošia jūsų gąsdinti ir priversti kažką daryti.
Mes kalbame su jumis kaip su protingais žmonėmis, tik stovinčiais ant truputį žemesnių evoliucijos laiptelių.

AŠ ESU Kutchumi. Ir aš džiaugiuosi pasidalinęs su jumis savo žinių trupinėliu.

*„Kiekvienas jūsų tarnavimo visoms gyvoms būtybėms aktas sumažina eilinio gresiančio kataklizmo tikimybę“, Pasaulio Viešpats Gautama Buda (2005 05 02).