Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Mokymas apie karmą >

Mokymas apie karmą

AŠ ESU Kutchumi, vėl atėjęs pas jus per šį pasiuntinį.
AŠ ESU atėjau, kad duočiau dar vieną nedidelį Mokymą ir kad užtvirtinčiau tas žinias, kurios buvo duotos anksčiau buvusiuose diktavimuose. Šviesos Pulkai nematomai būna tarp jūsų ir išnaudoja bet kokią galimybę tam buvimui, kai tik sukuriamas langas, tyrų vibracijų erdvė, kuri leidžia mums būti jūsų pasaulyje.
Mūsų pasauliai vienas kitą praturtina. Negalvokite apie savo pasaulį, kaip apie pragaro išperą.
Taip, situacija, kuri dabartiniu metu tvyro jūsų pasaulyje, labai apgailėtina, bet taip bus ne visada. Ir jūsų pasaulio išvalymas, ir po jo neišvengiamai einantis fizinio plano vibracijų pakėlimas yra būtina tolesnio žmonijos evoliucinio vystymosi sąlyga.
Kadangi dabar jūsų karma labai didelė, ir kiekvieno individo karma, ir bendra planetinė karma, tai ši sutankinta energija, sustingusi karmos pavidalu, sukuria jūsų tankų pasaulį.
Kai karma atidirbama pakeliant žmonijos sąmonę, atsisakant neteisingų veiksmų ir palaikant teisingą Dievišką minčių ir jausmų nusiteikimą, tai fizinis planas palaipsniui tampa vis mažiau ir mažiau tankus, kol visai neišnyksta. Bet dar toli iki to, kai Žemės planetos fizinis planas išnyks, gyvybė iš šio plano persislinks į subtilesnius planus. Ir šie planai dabartiniu metu labai priartinti prie jūsų. Ypač priartintas astralinis planas ir mentalinis planas. Galite sėdėti nejudėdami savo namuose arba netgi darbe, o tuo metu jūsų mentalinis ir emocinis kūnai gali klajoti po astralinį ir mentalinį planus. Ir šios kelionės gali pasiekti jūsų išorinę sąmonę, būti suvoktos jūsų išoriniu protu arba ne.
Jūs išeinate iš savo kūno ir keliaujate po astralinį planą kiekvieną naktį. Ir jūsų išorinė sąmonė taipogi ne visada suvokia tai, kur jūs naktį keliavote ir su kuo susitikote. Yra tokių individų, kurie turi sugebėjimą prisiminti savo sapnus ir netgi sąmoningai keliauti savo miego metu ir susitikti su tais žmonėmis, su kuriais jie nori susitikti.
Ši veikla, kaip ir bet kuri jūsų pasauliui būdinga veikla, gali būti panaudota ir gėriui, ir blogiui. Viskas priklauso nuo to, su kokiu tikslu ir kokiais motyvais vadovaudamasis žmogus atlieka savo astralines keliones. Ar nori jis padaryti įtaką tiems individams, su kuriais jis susitinka, turėdamas savanaudiškų tikslų, ar jis tai daro planetos gerovei.
Kelionės ne kūne, jūsų mažiau tankiuose kūnuose, yra natūralu. Ir šios kelionės vyksta nepriklausomai nuo to, suvokiate jūs tai savo išorine sąmone ar ne.
Tačiau turiu jus perspėti, kad jeigu panaudojate sąmoningą išėjimą į astralą tam, kad padarytumėte poveikį kažkokiam individui arba netgi jam pakenktumėte, tai jūsų veiksmai sukuria lygiai tokią pat karmą, kaip kad jūs darytumėte šiuos veiksmus pilnos sąmonės, būdami fiziniame plane dienos šviesoje.
Jeigu jūsų išorinė sąmonė nesuvokia, ką jūs darote astraliniame plane, tai taipogi neišlaisvina jūsų nuo karminės atsakomybės už savo veiksmus.
Pasakysiu jums dar daugiau, labai daug individų sapne kuria žymiai daugiau karmos nei savo budinčios sąmonės būsenos metu. Lygiai taip, kai jūs būdami savo namuose leidžiate sau nesąmoningai išeiti į astralinį ir mentalinį planus, ir jūsų mintys ir jausmai nukreipti prieš kažkokį individą, tai jūs kuriate savo karmą.
Jeigu savo sąmonėje, mintimis vaidinate kažkokias keršto arba seksualines scenas, tai kuriate tą pačią karmą, jeigu realiai darytumėte visus šiuos dalykus fiziniame plane.
Štai kodėl mes nepaliaujamai jums vėl ir vėl kartojame, kad visąlaik kontroliuotumėte savo mintis ir jausmus. Miego metu jūs prisitraukiate prie tų astralinio plano sluoksnių, kokios pagal vibracijų kokybę buvo jūsų mintys prieš miegą. Jeigu prieš miegą žiūrėjote siaubo filmą ir bendravote su girta kompanija, tai prisitrauksite prie tų astralinio plano sluoksnių, kur tęsite savo vakarinius pasilinksminimus. Ir šiuo atveju kursite tokią pat karmą, kaip kad visa tai darytumėte fiziniame plane. Todėl labai svarbus jūsų nusiteikimas per visą dieną ir ypač prieš einant miegoti.
Geriausia būtų pasimelsti arba, jeigu jūs neturite įpročio melstis prieš miegą, tai nors paklausyti ramios muzikos arba pasivaikščioti gamtoje. Taipogi bus naudinga prieš miegą paskaityti gerą, gražią pasaką savo vaikams.
Ir, aišku, būtinai prieš užmiegant paprašykite angelų, kad jie palydėtų jus į eterines Šviesos oktavas, į Brolijos šventąsias buveines.
Jūs netgi galite konkrečiai nurodyti, su kuo iš Valdovų konkrečiai norėtumėte susitikti savo nakties miego metu ir į kokį klausimą norėtumėte gauti atsakymą.
Jeigu man uždavėte konkretų klausimą prieš miegą, tai jūsų pirma ryto mintis turi būti susikaupti ir prisiminti atsakymą, kurį gavote nakties miego metu.
Paprastai visiems, kas mane pasiekia savo miego metu mano buveinėje ir užduoda klausimus, aš duodu atsakymą. Ir tik nuo jūsų priklauso, ar prisiminsite šį atsakymą iš karto prabudę ir užrašysite.
Matote, kaip skirtingai galite praleisti savo nakties miego laiką. Ir jūs patys renkatės, kaip panaudoti savo nakties miegą. Prieš užmigdami jūs tiesiog programuojate save tam, ką darysite nakties miego metu.
Todėl dar ir dar kartą kartoju: būtina nuolatinė kasminutinė savo minčių ir jausmų kontrolė. Visada prisiminkite, kad jeigu situacijos, kurias prasukate savo prote, karmiškai baudžiamos, tai jūs kuriate karmą vien tik galvodami apie šias situacijas.
Karmos sukūrimo mechanizmas šiuo atveju toks. Dieviškoji Energija, kuri patenka į jūsų keturis žemuosius kūnus iš Dieviškojo pasaulio krištoline styga, nusidažo jūsų mintimis ir jausmais. Ir jeigu jūsų mintys netobulos, tai Dieviškąją Energiją kvalifikuojate neteisingai.
Labai svarbu savo sąmonės būseną kontroliuoti kiekvienu laiko momentu. Jūsų sąmonė tokia paslanki, kad netgi maldos metu įsigudrinate sukurti tiek karmos, kad negali atsistebėti.
Štai kodėl jums kalbama apie meditacijos praktiką, kaip apie vieną iš galimų būdų jūsų protui nuraminti.
Tik tuo atveju, kai jums pasiseka nuraminti savo lakstančias mintis ir jausmus ir pasiekiate visišką proto ramybę, tik tada galite pakilti į aukštesnes, eterio, Šviesos oktavas ir būti ten ilgą laiką. Tada galite susitikti su Valdovais, kalbėtis su jais ir vaikštinėti su jais eterinėse Šviesos oktavose.
Todėl, kad netiesiogiai galėtumėte spręsti apie savo dvasinių pasiekimų lygį, nustatykite žadintuvą, kad jis jums kas valandą duotų signalą. Ir kai išgirsite žadintuvo signalą, pasistenkite prisiminti apie ką jūs tuo metu galvojate.
Jeigu jūsų mintys tuo metu yra aukšto, dvasinio, turinio, tai pažymėkite šitai vienetu ant popieriaus lapelio arba atmintyje. Jeigu jūsų mintys nėra kokybiškos, pažymėkite tai nuliu.
Užtenka dešimt kartų per dieną pagauti savo mintis pagal mano duotą metodiką. Sudėkite visus vienetus, prirašykite prie jų nulį ir gausite apytikslį jūsų atidirbtos karmos procentą.
Pavyzdžiui, jeigu šešiais iš dešimt atvejų jūsų mintys buvo pakylėtos, tai jūsų atidirbtos karmos procentas bus maždaug 60 procentų.
Nėra jokio nesusipratimo, jeigu vieną dieną užfiksuosite savo atidirbtos karmos procentą 10 procentų lygiu, o kitą dieną 70 procentų lygiu. Iš tikrųjų, jūsų karma keičiasi per dieną. Karma - tai energija, ir jeigu didesnę dienos dalį praleidote gamtoje ir su niekuo nebendravote, tai jūsų atidirbtos karmos procentas bus artimiausias jūsų natūraliam procentui, jūsų pasiektam šiame jūsų vystymosi etape. Jeigu per dieną turite kontaktą su tūkstančiu žmonių, tai kiekvieną kartą, susiliesdami su tų žmonių auromis, arba pokalbio, bendro darbo metu jūs apsikeičiate energija. Ir todėl kiekvieną kartą apsikeičiate karma su visais šiais žmonėmis, su kuriais per dieną turėjote kontaktų.
Štai kodėl visi senoliai, pranašai, jogai gyveno atsiskyrę ir pasirinkdavo nebendrauti su žmonėmis.
Štai kodėl jūs negalite būdami Žemėje nenešti savo šeimos, savo miesto ir planetos karmos.
Žemės žmonija labai karmiškai susipynusi. Ir reikia įgyti aukštą dvasinių pasiekimų lygį, kad įgytum sugebėjimą būti nepriklausomam nuo jus supančių žmonių karmos.
Ir nepamirškite, kad jūsų pasaulyje veikia panašumo įstatymas. Jūs prisitraukiate prie tų žmonių, prie tų situacijų, prie kurių turite prisitraukti, kad galėtumėte atidirbti savo karmą.
Buda pereina Žeme ir nei viena karminė situacija nedaro jam jokio poveikio. Jis pereina Žeme niekieno nepastebėtas ir jokios neigiamos energijos prie jo nekimba. Tačiau tam, kad Buda galėtų ateiti į jūsų pasaulį, jis turi prisiimti netobulybę arba karmą. Panašiai kaip nardytojas prieš panerdamas pasiima į savo rankas akmenį.
Todėl jums primygtinai rekomenduojama neteisti nei vieno iš žmonių. Niekada negalite žinoti, stovi prieš jus Buda ar paskutinis nusidėjėlis. Todėl, kad ir vienas, ir kitas kartais apsisunkinę vienoda karma. Bet vienas iš jų pats prisiima žmonijos karmą iš atjautos žmonijai ir noro padėti, o kitas save apsunkina karma dėl savo neišmanymo.
Šiandieną aš paliečiau dalį jau žinomų jums klausimų. Ir mes kartu peržiūrėjome daugelį klausimų nauju požiūrio kampu. Karmos klausimai yra labai sudėtingi ir aš nusiimu kepurę prieš Karminės Valdybos narius, turėdamas galvoje tuos sunkumus, su kuriais jie susiduria savo darbe.

AŠ ESU Kutchumi