Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kosmosas > Jūs gyvenate nuostabiai palaim... >

Jūs gyvenate nuostabiai palaimintu laiku. Turite precedento neturinčią vidinio augimo galimybę

AŠ ESU Galingasis Kosmosas, atėjęs pas jus šią dieną.
Aš atėjau, kad truputį praplėsčiau jūsų pasaulio suvokimo ribas. AŠ ESU Kosminė Būtybė. Ir AŠ ESU gyvenantis šioje visatoje. Ir visa visata yra mano namai.
Ir tai iš tikrųjų stebuklas, kad aš štai taip paprastai galiu ateiti pas jus į jūsų žemiškus namus ir duoti jums savo Mokymą. Dangaus malonė iš tikrųjų beribė.
Savo sąmonę jūs siejate su savo pasauliu ir mąstote savo pasaulio rėmuose. Todėl, jeigu aš kalbėsiu jums apie dalykus, apie kuriuos jūs neturite nei mažiausio supratimo, ši informacija praeis šalia jūsų sąmonės ir nepaliks joje pėdsako.
Kosmosas kiaurai persmelktas energijos ir Kosmosas kiaurai persmelktas informacijos. Ši informacija pereina per jus tiesiog nepertraukiama tėkme. Kosmose nėra jokių paslapčių. Ir tik jūsų vibracijos, jūsų vibracijų lygis, skiria jus nuo visų Kosmoso paslapčių.
Ir kiekvienas iš jūsų, pakeldamas savo vibracijas, gauna priėjimą prie vis naujų ir naujų žinių lygių.
Savo sąmonėje jūs amžinai kopiate į amžiną Tiesą. Ir šis jūsų kelias į amžinąją Tiesą reikalauja visų jūsų jėgų įtempimo. Tik jausdami nuolatinės įtampos būseną ir nuolatinį savęs įveikimą, jūs augate ir kylate vis aukščiau ir aukščiau į Dieviškojo sąmoningumo viršūnę.
Ir jūs pereinate iš vieno pasaulio į kitą pasaulį, jūs keliaujate šioje visatoje, vėliau jūs įgyjate galimybę keliauti į kitas visatas.
Tikriausiai daugeliui iš jūsų bus netikėta, jeigu aš pasakysiu, kad viskas yra jūsų viduje. Ir pasauliai susijungia jūsų viduje. Ir visi jūsų pasiekimai kaupiasi jūsų viduje. Jūs absoliučiai unikalūs. Ir jūs iš tikrųjų sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Iš tiesų jūs ir esate Dievai.
Iš pat pradžių jūs buvote pagimdyti Dievais ir jūs panorėjote sukurti šį iliuzinį pasaulį, kuriame esate. Ir štai pagaliau jūs iki soties prisižaidėte savo iliuzijoje. Ir atėjo laikas sugrįžti į savo realybę, į savo gimtąjį pasaulį. Žinote, kad jūsų struktūra panaši į matriošką. Jūs turite fizinį kūną, bet taipogi jūs turite kitus, subtilesnius, kūnus, kurie sudaro jūsų aurą. Turite astralinį kūną, mentalinį kūną ir eterinį kūną. Jūs žinote, kad šie subtilieji kūnai susiję su čakrų sistema. Žinote septynias pagrindines čakras, išdėstytas išilgai stuburo.
Jūsų išsivystymo lygį iš tikrųjų lemia jūsų čakrų švarumas. Ir kuo daugiau jūsų čakrų atverta, tuo prie didesnės kosminės informacijos apimties jūs turite priėjimą.
Šiandieną aš noriu pakalbėti apie slaptųjų spindulių čakras. Šios čakros išdėstytos tarp septynių jūsų pagrindinių čakrų. Ir šios čakros susijusios su jūsų subtiliaisiais kūnais, su jūsų Kristaus AŠ, su jūsų kauzaliniu kūnu ir su jūsų AŠ ESU Buvimu.
Planetoje yra gana daug žmonių, kurie turi išskleistas septynių pagrindinių spindulių čakras. Ir ateina naujos rasės, kurios jau nuo pat gimimo turi atvertas ir septynių pagrindinių spindulių čakras ir netgi slaptųjų spindulių čakras. Šiems žmonėms būdingas priėjimas prie informacijos, paslėptos nuo pagrindinės žmonių masės. Prisimenate, aš sakiau, kad informacija yra lengvai pasiekiama. Visa informacija. Bet gauti priėjimą prie šios informacijos galite tik pakėlę savo vibracijų lygį.
Iš tikrųjų jūs esate pats jautriausias elementas. Jums nereikia turėti jokių tobulų kompiuterių ir duomenų bazių, jokių ryšio prietaisų. Visa, kas jums būtina, tai paprasčiausiai pakelti savo vibracijų lygį. Ir jūs gaunate priėjimą prie visatos duomenų banko. Jūs paprasčiausiai žinote. Ir kartais jūs negalite netgi suprasti, iš kur jūs tai žinote. Visa paslaptis jūsų slaptųjų spindulių čakrose. Būtent per šias čakras jūs gaunate priėjimą prie kosminio duomenų banko ir gaunate priėjimą prie tų žinių, kurios saugomos jūsų kauzaliniame kūne. Tol, kol bendra situacija jūsų pasaulyje nepasikeis, jūs negalėsite iki galo realizuoti savo galimybių, netgi jeigu jūs turite išskleistas slaptųjų spindulių čakras. Per daug trukdžių sukuria jūsų technokratinė civilizacija. Tai yra radijo bangų ir skirtingų spinduliavimų trukdžiai, bet didžiausius trukdžius sukuria žmonių mintys, nes minčių dažnis labiausiai artimas tiems dažniams, kuriais dirba jūsų čakros.
Per jūsų čakras Dieviškas pasaulis perauga į jūsų fizinį pasaulį. Jūsų viduje susijungia pasauliai. Štai kodėl pats svarbiausias yra jūsų sąmonės išsivystymo lygis, betarpiškai susijęs su jūsų čakrų švarumu ir jūsų čakrų išsiskleidimu. O per jūsų slaptųjų spindulių čakras įvyksta amžinojo žmogaus gimimas.
Dabar jumyse daug to, kas kūniška, sunkaus, žmogiško, egoistinio. Jūs palaipsniui atsisakote nuo šių jūsų žaidimo atributų jūsų fiziniame pasaulyje. Su laiku jums jau bus nereikalingas jūsų fizinis kūnas. Vėliau jūs išsiskirsite su savo astraliniu, mentaliniu ir netgi eteriniu kūnais. Ir panašiai, kaip iš lėliukės gimsta drugelis, jūs purptelėsite ir nuskrisite į Kosmosą. Jūs įgysite naują egzistavimą naujuose kūnuose.
Todėl, kad dabartiniai jūsų kūnai jums reikalingi tik dėl to, kad gyventumėte fiziniame pasaulyje. Ir kai ateis kosminis momentas, jūs išsiskirsite su šiais savo kūnais ir gyvensite kituose, jūsų realiuose, kūnuose. Ir jums jau neegzistuos erdvės ir laiko apribojimai. Todėl, kad ir erdvė, ir laikas yra tik dekoracijos, kurių fone vyksta jūsų nemirtingosios dalies vystymasis.
Ir ateis momentas, kai prisiminsite savo buvimo fiziniuose kūnuose minutes todėl, kad visi jūsų fiziniai gyvenimai iš jūsų kosminės sąmonės aukščio atrodys tik kaip vos keletas minučių, praleistų tankiame pasaulyje. Jūs prisiminsite visą žemišką patirtį ir jums bus nesuprantama, kodėl nematėte savo praeities ir ateities, kodėl jūs buvote tokie akli ir riboti.
Tačiau būtent įveikiant save vyksta amžinasis vystymasis ir tobulėjimas.
Visata nustos egzistavusi, jeigu ji praras sugebėjimą vystytis ir tobulėti.
Ir visatai veikia lygiai toks pats principas, kuris veikia gyvenime tų žmonių, kurie nenori vystytis, kurie užsimiršo panašiai kaip tarakonai savo susiaurintos sąmonės plyšyje ir nenori išlįsti į Šviesą.
Visa, kas nenori laikytis pagrindinio šios visatos įstatymo, vystymosi ir tobulėjimo įstatymo, už atitinkamos ribos negali egzistuoti.
Pamilkite visų savo kūnų ir galimybių įtampą. Pamilkite veržimąsi ir audringą kliūčių, kurias įveikiate, tėkmę.
Laiminkite šias kliūtis, laiminkite savo priešus, laiminkite visus savo gyvenimo sunkumus ir aplinkybes, nes jos padeda jums augti ir įveikti save.
Išsivystę individai stengiasi gauti įsikūnijimą kaip galima sunkesnėmis gyvenimo sąlygomis. Jie žino savęs įveikimo skonį ir jaučia pasitenkinimą įveikdami kliūtis.
Jūs gyvenate nuostabiai palaimintu laiku. Turite precedento neturinčią vidinio augimo galimybę.
Ir kažkuo aš netgi pavydžiu jums. Ir aš atskleisiu jums paslaptį, kad kiekviena būtybė, kuri pasiekė pakylėtą sąmonės būseną, stengiasi gauti mažiausią galimybę, kad atsidurtų tarp jūsų šiuo sunkiu laiku, kad dar kartą išbandytų save ir kad turėtų galimybę padėti tiems gyvybės srautams, kurie prarado savo valią gyventi ir vystytis.
Jūsų vystymosi procesas įžengė į tą fazę, kai jūsų sąmonė sunkiai prisitaikys prie besikeičiančių išorinio gyvenimo sąlygų. Ir šie veržlūs pakitimai privers jus susitelkti į tai, kas yra svarbiausia, žvelgiant iš evoliucijos požiūrio taško, ir atmesti visus savo senus žaislus ir nereikalingas pramogas.
Dievas numatė viską. Ir milijonai Šviesos Būtybių paslaugiai saugo jus ir seka, kad maksimaliai saugiai įvykdytumėte perėjimą savo sąmonėje į naują, kokybiškai naują, savo vystymosi lygį.
Aš siūlau jums savo pagalbą, kiekvienam iš jūsų, kas kreipsis į mane, aš nurodysiu patį svarbiausią trūkumą, tą savybę, kuri šiuo momentu trukdo jūsų stūmimuisi ir vystymuisi. Ir kai jūs žinosite savo svarbiausią priešą savo viduje, jūs galėsite paprašyti bet kurį Valdovą, kuris dirba su šiomis savybėmis, padėti jums įveikti šią savybę savo viduje. Bet aš jūsų vietoje pabandyčiau pats susitvarkyti su savo trūkumais.
Taigi. Jūs sakote:

"Vardan AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, Galingasis Kosmose, padėk man pamatyti patį svarbiausią mano trūkumą, kuris stabdo mano žengimą Kelyje į Dievą."

Kartokite šį šaukinį po tris kartus 9 dienas ir aš pažadu jums, kad jūsų gyvenime įvyks įvykis, kuris leis jums atkreipti dėmesį į jūsų trūkumą.
Ir aš užtikrintas, kad jūs būtinai jį įveiksite. Jūs paprasčiausiai neturite kitos išeities.
Aš linkiu jums sėkmės jūsų Kelyje! Man buvo malonu kalbėtis su Žemės žmonėmis.

AŠ ESU Galingasis Kosmosas