Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Konfucijus > Yra prasmė keisti tik save >

Yra prasmė keisti tik save

AŠ ESU Konfucijus.
Truputį esu suglumęs dėl to, kad ateinu per rusų pasiuntinį. Daugiau aš žinomas Kinijoje.
Tačiau yra bendros problemos, kurios būdingos visų Žemėje gyvenančių tautų atstovams. Ir manau, kad tai, ką jums papasakosiu, jus sudomins.
Aš supažindintas su kai kuriais dalykais, kurie praeityje vyko Rusijoje. Ir jūs žinote, aš nelabai pritariu maištui, revoliucijai ar kažkam panašaus. Visas mano paskutinysis gyvenimas į viską, kas aplink mane vyksta, privertė mane žiūrėti iš visiškai kitos pozicijos.
Aš jums duosiu savo požiūrį. Ir džiaugsiuosi, jei sugebėsite vadovautis mano patarimais savo gyvenime.
Dar tada, kai buvau įsikūnijime, ilgą laiką šia tema mąsčiau, bet dabar, iš savo Pakylėtojo Valdovo lygio, šis požiūris yra toks akivaizdus, kad niekas šia tema jau nediskutuoja.
Nors jūs, kai esate netobulame pasaulyje, tikriausiai daugelį dalykų matote kitaip. Ir čia patys galite pasirinkti, kuo sekti savo gyvenime ir kuo vadovautis. Tai jūsų privilegija, tai – laisvos valios įstatymas.
Taigi pradėsiu iš toli. Galbūt esate susipažinę su tokiomis filosofinėmis sistemomis, kurios kalba apie tai, jog pasaulyje nėra nieko, išskyrus energiją. Ir priklausomai nuo dažnio ši energija gali sukurti pasaulius, panašius į jūsų pasaulį, vadinamuosius tankiuosius pasaulius. Tačiau kadangi viskas yra energija, tai tuo pat metu, kaip ir jūsų pasaulis, egzistuoja ir kiti pasauliai, kurie paprasčiausiai turi aukštesnius vibracijų dažnius. Jūs šių pasaulių nematote, o, pavyzdžiui, mes, būdami savo pasaulyje, nematome jūsų. Tai akivaizdu.
Mažiau akivaizdu, kad skirtingi jūsų pasaulio taškai turi skirtingas vibracijas. Skirtingi žemynai, skirtingos šalys vibruoja savais dažniais. Ir Žemės rutulyje, persikeldami iš vienos vietos į kitą, jūs tai galite pajusti. Bet tai jūs galite jausti tada, kai turite aparatą, kuris leidžia jums tai pajausti. Turiu omenyje jūsų energetinį aparatą, jūsų energetinius centrus, jūsų turimą jautrumo lygį.
Daugumai Žemės rutulyje gyvenančių žmonių tai, apie ką kalbu, bus nesuprantama. Tačiau, laimei, yra žmonių, kurie turi pakankamą jautrumą, kad suprastų, apie ką aš kalbu. Taigi būdami vienoje vietoje jūs jaučiate komfortą ir patogumą, persikeldami į kitą vietą, jūs jaučiate įtampą ir diskomfortą. Ką tai reiškia? Pirmosios vietos vibracijos jums artimesnės, jos labiau sutampa su jūsų vibracijomis. Antrosios vietos vibracijos skiriasi nuo jūsų vibracijų.
Ar jums įdomu, kur link aš lenkiu? Šitame paprastame pavyzdyje, jei sugebėsite pajusti tai, apie ką aš kalbu, aš jums įrodžiau paprastą tiesą, kad išorinis pasaulis yra tiesiog veidrodis, kuriame atsispindi jūsų sąmonė. Jūs energetiškai prisitraukiate prie tų vietų, kur jūs gyvenate. Ir galiausiai viską lemia jūsų sąmonės lygis ir šiam lygiui atitinkančios jūsų vibracijos.
Todėl nėra prasmės bandyti pakeisti išorinę situaciją. Yra prasmė keisti tik save. Ir tada, kai jūsų vibracijos pasikeis, galėsite persikelti į vietą, atitinkančią jūsų vibracijas. Labai daugelis žmonių savo gyvenamosiose vietose jaučia didelį diskomfortą. Ir iš tikrųjų, jūsų miestai nepritaikyti juose gyventi žmonėms, turintiems tam tikrą Dieviškosios sąmonės lygį. Šie žmonės priversti kentėti ir jausti nuolatinį diskomfortą, nes gyvena šiose masinės sąmonės kloakose. Ar žinote, kodėl jie nepersikelia į vietas, kurios atitinka jų sąmonės lygį? Pagrindinė priežastis yra ta, jog tam, kad persikraustytų gyventi į tokią vietą, jiems prisieis savo sąmonėje įvykdyti revoliuciją. Jiems reikės persikraustyti gyventi visiškai kitokiomis sąlygomis, į gamtą. Ir mūsų viduje prasideda kova. Ką daryti? Susitaikyti su tomis esančiomis sąlygomis, ar persikraustyti gyventi į sąlygas, kuriose jūs neįsivaizduojate, kaip gyventi.
Praeis nemažai laiko, kol žmonių siekių vektorius iš susiklosčiusios padėties ras išeitį.
Galų gale gyvensite tinkamomis sąlygomis. Tačiau tam, kad gyvenviečių idėją sugebėtumėte nusodinti savo sąmonėje, praeis kažkiek laiko.
Man gaila tų žmonių, kurie priversti gyventi tarp didelio žmonių skaičiaus, kiekvieną dieną susiliesdami su jais auromis ir daugeliui žmonių iš esmės tapdami energetiniais donorais. Tačiau taipogi sutikite, kad tai jūsų pasirinkimas. Dievas visada jums suteikia pasirinkimą. Ir jei nenorite matyti naujo kelio ar apsimetate, kad jo nepastebite, tai labai greitai situacija dar labiau pasikeis. Ir jūs pabirsite iš savo miestų kaip subrendę obels obuoliai.
Buvo žmonijos istorijoje periodas, kai žmonės Žemėje gyveno daugiausia mažose gyvenvietėse. Vėliau, kad vystytųsi amatai, jie pradėjo gyventi didesnėse gyvenvietėse ir miestuose. Dabar yra visos galimybės gyventi gamtoje ir naudotis visais civilizacijos pasiekimais. Tačiau yra nedidelis niuansas: gamtoje galės gyventi ne visi žmonės. Daugelį iš jų atstums pati gamta, gamtos dvasios ir vietų vibracijos.
Viskas keisis. Ir valdymo struktūra, ir valstybinė struktūra. Jei žmogui suplanuotas Aukso Amžius, tai jis turi būti įvykdytas. Nežinau, ar bus tai Rusijoje, ar kitoje pasaulio šalyje. Galų gale viską lemia šalies gyventojų daugumos turimas sąmonės lygis.
Žinau, kad Pakylėtieji Valdovai turi vilčių dėl Rusijos. Bet taipogi žinau, kad iki tol buvo viltys sudėtos į Ameriką.
Be naujos sąmonės toliau neįmanoma vystytis. Visur kur reikalingi kiti principai. Ir šie principai, kuriais verta vadovautis, yra taip pat ir šiuose laiškuose, kuriuos duodame per mūsų pasiuntinį. Ar jums maža konkrečių nurodymų? Tačiau sutikite, kad jums bus liūdna gyventi, jei kiekvieną dieną Pakylėtieji Valdovai jums sakys, kaip rengtis, kada keltis, ką valgyti ir ką daryti. Taip žmonija labai greitai pavirs į nesugebančius toliau vystytis išlaikytinius. Ne, mums reikalingi stiprios dvasios žmonės, sugebantys veikti bei prisiimti atsakomybę už savo veiksmų pasekmes.
Šiandien labai daug kalbėjau. Nežinau, ar sugebėsite iš viso, kas pasakyta, gauti sau konkrečios naudos.

AŠ ESU Konfucijus

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#16