Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Jėzus > Aš siekiu bendravimo iš širdie... >

Aš siekiu bendravimo iš širdies į širdį su tais, kas pasiruošę tokiam bendravimui

AŠ ESU Jėzus, atėjęs pas jus šią dieną duoti jums savo pamokymų, kuriuos paruošiau jums iš anksto.
Nedažnai mes turime galimybę bendrauti betarpiškai su tais, kas dabar yra įsikūnijime. Tačiau ši betarpiško mano bendravimo su jumis galimybė yra jūsų prigimtyje. Ir jeigu jūs imtumėtės darbo ir visa širdimi, visa siela siektumėte mūsų su jumis bendravimo, tai galėtumėte mane išgirsti. Aš ateičiau pas jus lygiai taip, kaip dabar atėjau į kūnišką Tatjanos šventovę ir mes su jumis kalbėtumės. Aš galėčiau jums duoti pamokymus tiesiogiai, aplenkdamas tarpininką. Ir šitai yra tai, ko aš aistringai trokštu, – pasiekti tiesioginį kontaktą su kiekvienu iš jūsų. Dauguma žmonių, kurie skaito šiuos diktavimus, susipažinę su krikščionybe. Bet tikėjimo išpažinimas nėra jokia kliūtis mūsų su jumis bendravimui. Todėl, kad žmonės patys padalijo tikėjimą į skirtingas religijas. Ir kiekviena religinė sistema siekia pajungti sau savo parapijiečius ir budriai seka, kad jie nepaliktų jų bažnyčios ribų. Tačiau aš egzistuoju ir siekiu bendravimo su visais nepriklausomai nuo tos religijos, kurią išpažįstate jūs ir jūsų šeima. Pasistenkite savo sąmonėje įsivaizduoti mane kaip Pakylėtąjį Valdovą, ne kaip stabą, kurį garbina daugelis pasaulio krikščionių, o kaip jūsų vyresnį brolį, draugą, kuris pasiruošęs atsiliepti į bet kokį jūsų prašymą ir ateiti jums į pagalbą, kai tik pašauksite mane.
Aš esu tas Valdovas, kuris yra labai artimas Žemės žmonijai, ir jūs netgi negalite įsivaizduoti, kaip arti aš esu. Tarp jūsų aš galiu būti jūsų maldų metu, kai jūs manęs šaukiatės. Ir aš galiu ateiti pas jus, kai jūs užsisklendžiate tyloje, tada, kai jūs nuoširdžiai trokštate susitikti su manimi ir gauti patarimą sunkioje gyvenimiškoje situacijoje. Nesivaržykite kreiptis į mane. Aš esu Pakylėtasis Valdovas ir tarnauju Žemės žmonijai nuo tada, kai aš įvykdžiau perėjimą tame gyvenime, kai buvau Jėzumi. Nuo to laiko aš dažnai pasirodau tiems, kas išpažįsta tikrą krikščionybę savo širdyje. Ne tiems, kurie padarė krikščionių religiją savo pragyvenimo šaltiniu, ir ne tiems, kas davatkiškai laikosi bažnytinių dogmų ir taisyklių. Aš siekiu bendravimo iš širdies į širdį su tais, kas pasiruošęs tokiam bendravimui. Labai daugeliui aš esu ne tiek krikščionybės simbolis, kiek draugas. Ir prieš daugelį įsikūnijimų aš susitikinėjau su jumis ir daviau savo Mokymą mano įsikūnijimo Jėzumi metu. Ir dabar mūsų ryšys nenutrūksta subtiliajame plane. Jūs turite galimybę mokytis nakties miego metu mano šventovėje. Aš kviečiu tuos iš jūsų, kas dar nesinaudoja šia bendravimo galimybe, pasinaudoti šia galimybe. Jeigu jūs prieš miegą esate ramios, harmoningos būsenos, tai po maldos galite mintimis siekti susitikimo su manimi ir mes būtinai susitiksime jūsų nakties miego metu. Aš atsakysiu į jūsų klausimus ir suteiksiu visą įmanomą pagalbą. Nesijaudinkite, kad prabudę negalėsite prisiminti visų mūsų susitikimo smulkmenų. Arba netgi iš viso neprisiminsite, kad mūsų susitikimas įvyko. Tai nesvarbu – jūs savo gyvenime pasinaudosite gautais pamokymais, netgi jeigu tai praeis šalia jūsų išorinės sąmonės. Todėl turėkite siekį susitikti su manimi ir mes būtinai susitiksime.
Nelaukite, kad aš ateisiu pas jus taip, kaip žmogus, kuris užsuka pas jus į vakaronę. Ne, mūsų bendravimas įvyks subtiliajame plane. Ir jums reikia dėti pastangų, kad išgirstumėte mane. Aš kalbėsiu su jūsų siela arba su jūsų Aukščiausiuoju AŠ. Ir mano žodžius jūs išgirsite savo širdyje. Tai nebus įprasti žmogiški žodžiai ir tai netgi gali nebūti mintys. Tai bus pojūtis, kad aš atėjau ir pripildau jus savo energija. Aš pripildysiu jūsų širdies taurę gaivinančio nektaro ir duosiu jums nusiraminimą, ramybės ir palaimos pojūtį. Visa tai, ko jums trūksta jūsų gyvenime. Ir kai jūs išgersite palaimos nektarą iš mano taurės, suprasite, kad viskas, kas jus jaudino ir kankino, visos jūsų problemos pasitraukė kažkur į šalį. Ir daugelis iš jų jau nebegrįš pas jus todėl, kad aš daviau jums dalį savo sąmonės. Ir kadangi jūsų sąmonė pakito, jūs daugiau nebūsite įtraukti į tas karmines situacijas, kurios jus jaudino ir kėlė nerimą.
Jums duodama pagal jūsų Tikėjimą. Ir jeigu jūsų Tikėjimas stiprus ir jūsų siekio negali palaužti jokia gyvenimiška nesėkmė, tai mes visada su jumis susitiksime. Aš labai tikiuosi, kad mes susitiksime. Todėl, kad mūsų susitikimo galimybė yra Dangaus duodama pagalba.
Netikėkite tais, kurie sako, kad jums reikalingas tarpininkas bendravimui su manimi. Ne, mes galime su jumis susitikti jūsų širdies tylumoje ir aš padėsiu jums išspręsti jūsų dabartines problemas. Tačiau nedažnai žmonės turi tą Tikėjimo ir ištikimybės lygį, kuris leidžia man būti jų auroje. Aš negaliu pas jus ateiti, jeigu jūs esate dideliame mieste ir jeigu esate labai susirūpinę savo žemiškais darbais ir problemomis. Aš negaliu ateiti pas jus, jeigu jūs apsisunkinę kokiais nors įpročiais, kurie skiria mus. Aš turiu omenyje bet kuriuos jūsų potraukius – alkoholiui, nikotinui, televizoriaus žiūrėjimui; nekokybiškas sąmonės būsenas, kurios persekioja jus: nuoskaudą, pavydą, pyktį, pavyduliavimą.
Aš negalėsiu būti jūsų auroje, jeigu jūs esate apsisunkinę šiais trūkumais ir bet kuriais kitais trūkumais, kuriuos lengvai išvardinsite patys, nes per daug gerai juos žinote ir negalite nuo jų atsilaisvinti įsikūnijimas po įsikūnijimo.
Aš atviras bendravimui, bet jūs patys turite dėti pastangų, kad prieitumėte prie manęs, pakylėtumėte savo vibracijas iki to lygio, kai mūsų bendravimas gali įvykti. Ir kiekvienas iš jūsų gerai žino tuos trūkumus, kurie trukdo jums prieiti prie manęs, tačiau jūs neskubate išsiskirti su savo trūkumais ir problemomis.
Ką gi, aš palauksiu, kada jūs subręsite ir nuspręsite betarpiškai bendrauti su manimi. O dabar aš naudojuosi galimybe ir kalbu su jumis per šį pasiuntinį. Ir aš taipogi primenu jums apie galimybę susitikti su manimi miegant.
Mūsų susitikimo galimybė egzistuoja visada ir tik jūs patys apribojate mūsų bendravimo su jumis galimybę. O dabar aš norėčiau palinkėti jums įgyti tą vidinį siekį, kuris įveiks visus jūsų trūkumus ir leis jums kilti Dieviškosios Sąmoningumo viršūnės link be sustojimų ir nenuslystant žemyn.
Todėl, kad kartais vieno jūsų neteisingo pasirinkimo pakanka, kad nutrauktumėte mūsų su jumis bendravimo galimybę iki esamo įsikūnijimo pabaigos. Būkite atsargūs, kai einate per gyvenimą, ir apgalvokite kiekvieną savo pasirinkimą bei kiekvieną savo žingsnį.
Todėl, kad yra daug astralinio plano gyventojų, kurie irgi stengiasi užmegzti kontaktą su jumis tam, kad padarytų jus savo valios ir savo sumanymų vykdytojais. Ir pradėti bendrauti ir bendradarbiauti su tokiomis būtybėmis daug lengviau nei pradėti bendrauti ir bendradarbiauti su manimi. Tam nereikia išsiskirti nei su vienu iš jūsų įpročių.
Todėl jūs patys visada žinosite, su kuo susitinkate subtiliajame plane. Su manimi ar su mano antrininku, kuris ne iš Šviesos. Ir raktas į šio klausimo atsakymą bus jūsų sąmonės švarumas ir tie įpročiai bei prisirišimai, kurių jūs nesugebate atsikratyti.
Jums netgi nereikia nieko klausti, su kuo bendraujate subtiliajame plane. Jums paprasčiausiai reikia be išankstinio nusistatymo išanalizuoti savo mintis, savo gyvenimo būdą ir tarpusavio santykius su supančiais jus žmonėmis. Todėl viskas jūsų rankose ir jūs patys priimate sprendimą, su kuo jums kontaktuoti subtiliajame plane.
Atpažinimo dovana jums būtina, bet kartais tam, kad atpažintum, nereikia turėti jokios dovanos, reikia paprasčiausiai išanalizuoti savo mintis, savo įpročius ir prisirišimus.
Aš neprarandu vilties susitikti su jumis. Ir nekantriai laukiu mūsų susitikimo.

AŠ ESU Jėzus, su didžiule Meile jums.