Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Hilarionas > Mokymas apie situaciją planeto... >

Mokymas apie situaciją planetoje

AŠ ESU Hilarionas.
Aš vėl pas jus atėjau Tiesos, mokslo ir gydymo spindulyje. Ir šiandieną man norėtųsi išnaudoti šią Dieviškąją laiškų perdavimo į jūsų pasaulį galimybę tam, kad duočiau Mokymą apie tai, kaip jums vertėtų nusiteikti į vykstančius įvykius.
Atėjo tas momentas, tas apsisukimo taškas, nuo kurio pradedant viskas jūsų pasaulyje pradės keistis. Tie iš jūsų, kurie turi savo širdyje ištikimybę Didžiajai Baltajai Brolijai, pavargo laukti, kada gi Žemėje pradės vykti tie pokyčiai, apie kuriuos kalba Valdovai savo laiškuose.
Numylėtiniai, viskas jau keičiasi. Ir jūsų sąmonės lygis paprasčiausiai jums neleidžia suvokti viso Žemėje vykstančių pokyčių masto. Greitesni pokyčių tempai fiziškai paprasčiausiai neįmanomi. Todėl, kad tuo pat metu mes priversti ir saugoti planetos pusiausvyrą, ir išvalyti planetą nuo viso to, kas sena ir atgyveno. Ir mūsų tarnavimas Žemės planetos evoliucijoms kartais primena vaikščiojimą peilio ašmenimis. Mes privalome labai griežtai išlaikyti visas proporcijas, kad nenusiristume nei dešinėn, nei kairėn.
Viena vertus, kyla planetos vibracijos. Ir tai akivaizdu. Netgi pasaulietinis mokslas fiksuoja pasikeitimus, kurie vyksta baziniame Žemės dažnyje ir magnetiniame planetos lauke. Šias naujas sąlygas labai blogai pakelia tie individai, kurie pasirinko tarnavimą mums priešingoms jėgoms. Jie jaučiasi kaip ne savo rogėse. Ir tam, kad pasiektų normą, jie priversti didinti tų išbandytų priemonių poveikį, kurios visada privesdavo prie vibracijų žeminimo: alkoholis, nikotinas, seksas, žemų vibracijų muzika, azartiniai žaidimai, narkotikai, agresija. Šį sąrašą galima tęsti.
Mano užduotis – pateikti jūsų sąmonei vykstančių įvykių supratimą. Taigi, viena vertus, daugybė žmonių blogai pakelia planetos vibracinio fono pakėlimą, nes jų sąmonės lygis nepasiruošęs pokyčiams. Kita vertus, tie žmonės, kurie pasiruošę permainoms, kurie nuo prigimties turi aukštas vibracijas ir aukštą jautrumą, būdami visame šitame pragare, nes tai, kas juos supa šiame pasaulyje, jie suvokia būtent kaip pragarą, taip pat praranda orientyrus. Labai sėkmingai jie galėtų egzistuoti tame vibraciniame fone, kuris planetoje susiklostė dabar. Ir kadangi tuo pat metu planetoje egzistuoja individai, kuriems vibracijų pakėlimas panašus į mirtį, ir jie bando panaudoti viską, kad kaip galima ilgiau išsilaikytų ir apgintų savo gyvenimo būdą, nieko jame nekeisdami, tai šių, visiškai savo esme skirtingų, individų gyvenimas tuo pat metu viename megapolyje, viename name, sukelia suglumimą ir nesupratimą šviesnešiams.
Aš šiandien atėjau, kad dar kartą duočiau Žemėje vykstančių procesų supratimą. Ir jūs dabar suprantate, koks sudėtingas mūsų uždavinys.
Juk jeigu mieste yra vos vienas arba keletas šviesnešių milijonui gyventojų, o likusieji miesto gyventojai pasirinko sutrūnijusį pasaulį, tai mums prisieina sulaikyti stichiją, kad ši nesugriautų miesto, kad išgelbėtume kartais netgi šią vieną arba keletą sielų.
Jums bus nesuprantami kai kurie mūsų principai, kuriais mes vadovaujamės. Tačiau mes veikiame išskirtinai Kosminio Įstatymo ribose ir, patikėkite manimi, visos galimybės išgelbėti sielas išnaudojamos 1000 procentų. Ir kartais dėl vienos sielos išgelbėjimo prisieina keisti Žemėje vykstančių natūralių procesų eigą.
Tikriausiai jūs mūsų laiškuose skaitėte, kad priimtas sprendimas toliau didinti planetos vibracijas.* Ir jūs tikriausiai sekate naujienas, kuriose pranešama apie tai, jog sustiprėjo planetos seisminis aktyvumas.
Šie procesai paaiškinami. Kai pakyla planetos vibracijos, o žmonių sąmonė sulaiko vibracijų pakėlimą, tai atsiranda įtampos subtiliajame Žemės lauke židinių, kurie pasireiškia fiziniame plane seisminio aktyvumo, uraganų, technologinių katastrofų pavidalu.
Supraskite, kad mes nesame visų šių bėdų priežastis. Prie visų šių bėdų priveda išimtinai žmonijos pagimdytos neigiamos energijos.
Ir jei minutę įsivaizduotumėte, kad nors 10 procentų planetoje gyvenančių žmogiškųjų individų sektų nurodytu keliu, tai visa planetos situacija vyktų tolygiau.
Pakylėtųjų Pulkų veikla dabar, galima sakyti, susiveda į tai, kad kaip galima labiau suminkštintume tuos smūgius, kuriuos reikės išgyventi Žemės žmonijai. Ir tam mes eikvojame didžiausią dalį Didžiosios Centrinės Saulės mums skirtos energijos.
Dabar norėčiau pakalbėti dar viena tema. Noriu ištiesti pagalbos ranką tiems individams, kurie pasirinko Šviesą, tačiau dėl savo karmos kol kas negali išsikapstyti iš juos supančių gyvenimiškų aplinkybių. Labai gerai suprantu, kaip jums būna sunku. Tačiau, pirma, karminė energija turi visiškai save išsemti. Ir jums reikės su tuo susitaikyti. Antra, Dievas jums visada duoda lengvesnio kelio galimybę, tačiau dėl to, kad esate apsunkinti didele karmine našta, jūs ne visada šį kelią matote. Todėl dažniau kreipkitės pagalbos į Valdovus. Į tą Valdovą, kuris jums artimiausias. Savo prašymus galite išdėstyti raštu arba prieš miegą prašytis į mūsų šventąsias buveines, kad artėjant rytui jūsų sąmonei būtų pateikta informacija apie išeitį iš jus supančios karmos basliatvorės.
Nesidrovėkite prašyti, kad jums būtų nurodyta išeitis iš jūsų karminės padėties. Vienintelis dalykas: užrašykite, popieriuje fiksuokite savo prašymus. Nes tada, kai jūs po keleto metų perskaitysite tai, ko prašėte, nustebę pamatysite, jog visi jūsų prašymai buvo įvykdyti. Ir jums tai bus pats geriausias Didžiosios Baltosios Brolijos egzistavimo įrodymas, kuri niekada nepalieka savo draugų be apsaugos ir pagalbos.
Šiandieną stengiausi pateikti jums tą informaciją, kuri galbūt jus palaikys ir pasitarnaus kaip vyresnio brolio pagalbos ranka.

AŠ ESU Hilarionas

* Viešpats Šiva, 2010 01 05; Vienatinio Esatis, 2010 01 01.
________________________________________

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#49