Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Hilarionas > Atėjo laikas prisiimti atsakom... >

Atėjo laikas prisiimti atsakomybę už kiekvieną savo veiksmą ir poelgį (MP3)

AŠ ESU Hilarionas, Penktojo Spindulio Valdovas, atėjęs pas jus. Aš atėjau šią dieną ir norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų, kai gyvenime panaudoja mūsų laiškus, dėtų nors dalį tų pastangų, kurių imamės mes, kai ateiname duoti laiško.
Taigi, aš atėjau, ir mūsų susitikimas įvyks begalinės Dangaus malonės dėka. Nes Dangus pasiruošęs didžiulėms aukoms, kad prabudintų Žemės žmonijos sąmonę.
Jūs galvojate, kad tų pastangų, kurių imatės, pakanka, kad įvyktų didingos permainos fiziniame plane? Aš atėjau užtikrinti jus, kad yra atvirkščiai. Jūs nededate ir tūkstantinės dalies tų pastangų, kurios turi būti įdėtos.
Aš pripratęs, kad pas mane ateina individai, kamuojami sunkių ligų, ir prašo išgijimo. Aš susitinku su kiekvienu iš šių individų subtiliajame plane ir kruopščiai jiems pasakoju apie tas priežastis, kurios juos privedė prie ligos. Ir tik tada, kai siela iki galo suvokia, kad visa negalios priežastis yra netinkamas Dieviškosios energijos panaudojimas ir tie netinkami poelgiai, kuriuos individas atliko viso šio savo gyvenimo ir netgi daugelio buvusių įsikūnijimų laikotarpiu, mes kartu prieiname prie išvados, kas būtų geriau šiai sielai: gauti negalios palengvėjimą, bet pasilikti ankstesnėse gyvenimo sąlygose, ar įvykdyti perėjimą ir, gavus naują gimimą, išnaudoti galimybę ištaisyti visa tai, kas buvo padaryta neteisingai.
Savo sielos lygmenyje jūs visada žinote, ką galite ir turite daryti daug daugiau, nei darote. Jūs nujaučiate, kad labai daugelio klaidų galima buvo išvengti. Ir jūs vis einate ir einate vienu ir tuo pačiu ydingu ratu iš įsikūnijimo į įsikūnijimą. Kodėl? Ir kiek dar jūs darysite vieną klaidą po kitos? Ar galima padaryti jūsų nesėkmingiems įsikūnijimams ir besikartojančioms klaidoms galą?
Aišku, galima. Ir Dangus visada pasiruošęs suteikti jums pagalbą, kad ištrūktumėte iš ydingos klaidų ir nesėkmių grandinės. Kiekvienas iš mūsų, Pakylėtųjų Valdovų, su džiaugsmu pasiruošęs ateiti jums į pagalbą ir suteikti visą pagalbą, kuri tik įmanoma.
Tačiau jūs prašote pagalbos patekę į neviltį, kai užklumpa sunki negalia ar nelaimė. Bet kai tiktai neigiamos energijos, kuri jus apėmė, spaustuvai palengva atsigniaužia, jūs ir vėl leidžiatės tuo pačiu pavojingu taku, vedančiu jus į kančių ir gyvenimo negandų tarpeklį.
Kad ir kaip mes stengtumės ir šauktume jus į kalnų viršūnes, jūs ištrūkstate ir elgiatės savaip. Ir jeigu pamatytumėte save ir savo poelgius iš šalies, tai nustebtumėte, kaip neatsakingai elgiatės. Ir jeigu jums nors sekundės daliai atsivertų priežasties ir pasekmės ryšys tarp jūsų sveikatos būsenos ir nelaimių, kurios jus persekioja, ir tų poelgių, kuriuos atliekate, ir tų neigiamų sąmonės būsenų, kurias provokuojate diena iš dienos, tai akimirksniu pajustumėte visą savo klaidžiojimų tamsoje beprasmiškumą ir pasistengtumėte visas pastangas dėti tam, kad išeitumėte į tą kelią, nuo kurio atsiveria aiškus vaizdas į Dieviškosios Sąmonės viršūnę.
Tačiau kartais ta karma, kurią sukūrėte, neleidžia jums netgi susimąstyti apie tai, kad galite būti neteisūs. „Kaip gali klysti visa visuomenė, kurioje mes gyvenam?“ – klausiate savęs. Juk visi aplinkui elgiasi panašiai. Visi stengiasi užsidirbti pinigų tam, kad patenkintų savo norus ir aistras.
Jums nevertėtų kreipti dėmesio į tai, kas jus supa. Jums būtina kreipti dėmesį tik į vidinius orientyrus. Jūs turite atverti sau pokalbio su savo širdimi, su savo Aukščiausiuoju AŠ, su savo sąžine galimybę ir elgtis savo gyvenime tik taip, kaip liepia jūsų tylus vidinis balsas. Todėl, kad jūsų Aukščiausiasis AŠ ir netgi jūsų siela visada žino, kaip jums vertėtų elgtis vienoje ar kitoje gyvenimiškoje situacijoje. Bet jūs verčiau aklai kopijuojate pavyzdžius, kuriuos matote per televizorių arba savo aplinkoje.
Supraskite, kad jūsų visuomenė serga. Todėl jūs turite izoliuoti save nuo jūsų visuomenėje įsigalėjusių stereotipų.
Kad užkratas neišplistų į jūsų organizmą, jūs imatės atitinkamų priemonių ir izoliuojate save nuo ligonio, sergančio užkrečiama liga. Aš sakau jums, kad jūsų visuomenė serga, ir tam, kad išsaugotumėte save ir savo šeimą, jums būtina save izoliuoti nuo kenksmingų, pražūtingų pasireiškimų, esančių jūsų fiziniame plane.
Netgi paprasčiausiai nepagalvoję įjungdami televizorių, jūs leidžiatės veikiami patys ir, kas liūdniausia, jūsų vaikai ne pačių geriausių elgesio pavyzdžių. Ir jūs sąmoningai arba nevisiškai sąmoningai atveriate į astralinį planą duris, per kurias tiesiogiai į jūsų butą subėga piktavalės būtybės iš visos apylinkės, nes jos prisitraukia į tas vibracijas, kurios yra sąskambyje su jomis ir kurios patenka į jūsų pasaulį per televizorių ekranus.
Jūs žiūrite kovinius filmus – ir butą pripildo agresyvios, trokštančios kraujo būtybės. Jūs žiūrite siaubo filmus – ir jūs drauge atveriate galimybę dar baisesnėms pabaisoms ir monstrams. Jūs mėgstate žiūrėti pornografinius filmus – ir jūs atveriate kelią ištisiems būriams būtybių, kurios maitinasi jūsų žemais instinktais ir pataikauja jūsų aistroms.
Nėra jūsų pasaulyje nieko, kas nesukeltų pasekmių. Kiekvienas veiksmas sukelia pasekmę. Ir kartais jūsų buvusių netobulų poelgių pasekmės pasireiškia tiesiog prieš jūsų akis, o kartais šios pasekmės laukia dešimtmečius, kad pasireikštų tuo momentu, kai jūs jau būnate palikę ankstesnius negatyvius įpročius ir polinkius.
Todėl niekada nekaltinkite nieko kito. Galvokite tik apie tai, kaip jums save, savo būtybę, atriboti nuo netinkamų pavyzdžių. Ir tada, kai dėsite pastangas ir darysite vieną po kito žingsnius teisinga linkme, nei vienas Pakylėtasis Valdovas neatsisakys jums padėti. Aš pats ateisiu pas jus ir suteiksiu tą pagalbą, kurią galima suteikti jums ir jūsų sielai.
Ypač rūpinkitės savo vaikais. Duokite jiems supratimą, kad jūsų pasaulyje egzistuoja netobulybė, kad jūsų pasaulis yra gėrio ir blogio, Šviesos ir tamsos mišinys. Kitais žodžiais, jūsų pasaulis serga. Ir išgydyti save ir savo pasaulį jūs galėsite tiktai patys, kai pradėsite laikytis savo gyvenime tų rekomendacijų, kurias mes duodame, taip sunkiai prasiverždami į jūsų pasaulį duoti pamokymų.
Aš visa širdimi norėčiau, kad mano šiandieninis pranešimas atvestų jus į protą, skatintų tinkamiems poelgiams ir priverstų jus susimąstyti apie tuos veiksmus, kuriuos atliekate negalvodami kiekvieną dieną.
Atėjo laikas prisiimti atsakomybę už kiekvieną savo veiksmą ir poelgį.

AŠ ESU Hilarionas, besirūpinantis jūsų sielomis.


Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (6,46Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/1168109000/2008-06-28_Illarion.mp3.html

Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina
Audio-įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.