Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Godfris > Aš kviečiu jus veikti! >

Aš kviečiu jus veikti!

AŠ ESU Godfris.
Nepaisant to, kad mano paskutinis įsikūnijimas buvo Amerikos teritorijoje, aš manau, kad labai daug yra bendrų klausimų, kurie jaudina visą Žemės žmoniją. Ir būtent šiuo metu, kurį Žemė pergyvena dabar, kai kurių klausimų aktualumas akivaizdus.
Taigi, savo pareiga laikau šiandien truputį pakalbėti apie tai, kas jus galbūt sudomins. Bent tada, kai vykdžiau pasiuntinio pareigas Amerikoje, šis mano pokalbis visada sukeldavo didelį susidomėjimą.
Drauge norėčiau šiek tiek pakalbėti apie įvairių dvasinės minties krypčių lyderių sąveiką.
Akivaizdu, kad didėja skaičius žmonių, kurie domisi įvairiomis dvasinėmis praktikomis. Ir tarp jų yra aiškių lyderių, turinčių tam tikrų sugebėjimų, kurių pradžia nueina į amžių gilumą, dar Atlantidos laikus.
Labai daugelis žmonių kalba apie vienybę ir vienijimąsi. Labai daugelis mano, kad mechaninis dviejų ar daugiau grupių vienijimasis prives prie dvasinės vienybės sustiprėjimo.
Iš tikrųjų tada, kai stengiatės susivienyti, ne visada, arba beveik niekada, tai nepriveda prie palankaus rezultato. Kur tokios padėties priežastis?
Pasistengsiu jums paaiškinti priežastį iš savo pakylėtos sąmonės būsenos. Visa esmė ta, numylėtiniai, jog jūs bandote susivienyti vadovaudamiesi grynai žmogiškais motyvais. Ir susivienijimas, apie kurį jūs svajojate, kalbate ir diskutuojate, dažniausiai yra mentalinėje srityje, netgi, geriau pasakyti, kūniškojo proto srityje. Ir jūs žinote, jog tai nėra tas lygis, kuriame įmanomas tikrasis susivienijimas. Todėl, kad kūniškasis protas mąsto fizinio pasaulio kategorijomis. Ir dažniausiai jūs galite laikinai susivienyti, tačiau tam, kad spręstumėte kažkokius konkrečius fizinio plano tikslus ir užduotis. Tačiau kai tik užduotis įvykdyta ir nėra kito tinkamo tikslo, žmonių protuose prasideda rūgimo procesas. Aišku, dvasinių judėjimų sąmonės lygis sąveikos procesui uždeda didelį antspaudą. Ir kai kurie lyderiai gali tarpusavyje sąveikauti, o kiti negali dėl visiškai juokingų pretekstų.
Šitai sako apie tai, kad netgi žmonių, siekiančių dvasingumo, sąmonės lygis nepakankamas, kad pasireikštų tikroji Vienybė, apie kurią svajoja ir kalba, tačiau iki šiol negali pasiekti.
Visa esmė, numylėtiniai, – sąmonės lygis. Tikrasis susivienijimas įmanomas tik tada, kai pasiekiate Kristaus sąmonės lygį, tai yra vienijimasis įmanomas tik jūsų Aukščiausiojo Aš lygiu. Būtent dėl to aš pavadinau judėjimą AŠ ESU. Nes tik Aukščiausiojo Aš lygiu įmanomas į Dievą besiveržiančių žmonių vienijimasis.
Praktika rodo, kad jei ir sugeba šiuolaikiniai žmonės trumpam laikui pasiekti sąskambį su Aukščiausia savo paties dalimi, visgi šie sąskambio periodai labai trumpalaikiai. Ir šio periodo nepakanka, kad būdami šios sąmonės būsenos fiziniame plane žengtumėte tvirtus žingsnius tikrosios Vienybės link.
Bus neteisinga, jei po mano šiandieninio pokalbio prieisite prie išvados, kad beprasmiška kažką daryti, nes rezultatas būna ne tas, apie kurį svajojama. Ne, numylėtiniai, jums vertėtų bandyti vienytis nors konkrečių mažų darbų fiziniame plane pagrindu. Jeigu savo metu, kai mokėtės vaikščioti, po dviejų trijų bandymų atsistoti ant kojų ir eiti būtumėte nustoję bandyti, jūs niekada nebūtumėte išmokę vaikščioti.
Taip ir šioje žmogiškosios veiklos sferoje. Būtini nuolatiniai ir atkaklūs bandymai sąveikauti. Tik visada reikia atsižvelgti, jog būtent į gyvenimą būtina pervesti drauge daromus darbus ar renginius. Todėl, kad vienijimasis vyksta mentaliniu ar emociniu lygiu, tai tam, kad toks vienijimasis būtų gyvybingas ir egzistuotų kiek galima ilgiau, mentaliniam ir emociniam kūnui būtinas nuolatinis krūvis. Drauge daromų veiksmų eigoje, ypač tada, kai jie vyksta ant galimybių ribos, Aukščiausioms Jėgoms yra paprasčiau prisijungti ir per jūsų veiklą pradėti perduoti savo užduotis. Būtent tada, kai esate nuolatinėje įtampoje, nuolat dirbate darbą Visuotinei Gerovei, būtent tuo momentu jūsų čakros visiškai atsiveria ir Dieviškoji energija patenka į jūsų kūnus, o jai pavymui Dieviškoji galimybė jūsų pasaulyje gali būti įgyvendinta.
Todėl tęskite savo bandymus, veikite nieko nepaisydami, ir jūsų pastangų rezultatas pasireikš kaip jūsų sąmonės pakylėjimas. Nepamirškite, kad jūsų karma sėkmingiausiai atidirbama būtent drauge daromų veiksmų eigoje, kai jie nukreipti geram tikslui.
Apsidairykite aplink ir pažvelkite, kiek galima nudirbti darbų. Neužteks gyvenimo, kad nudirbtumėte visus darbus. Gaudykite Dieviškosios galimybės srovę. Pradėkite dirbti pirmą darbą, kuris yra tiesiog jūsų panosėje. Drauge fiziniame, mentaliniame ir astraliniame plane daromi veiksmai visų pirma gali pertvarkyti jus pačius, o papildomas efektas bus visko, kas jus supa, pertvarkymas.
Veiklos procese atkris visi nereikalingi lukštai, visa tai, kas trukdo jums judėti, bet kurios netobulybės, neigiamos savybės ar įpročiai. Siekdami numatytų tikslų būkite užsispyrę ir visada prisiminkite, kad bet kuris kartu dirbamas fiziniame plane darbas priartina atėjimą tų palaimintų dienų, kai Žemėje taps įmanomas Aukso Amžiaus įgyvendinimas.
Aš kviečiu jus veikti! Ir, patikėkite manimi, aš žinau, apie ką kalbu. Todėl, kad ten, kur fiziniame plane pasireiškia daugelio žmonių drauge atliekamų darbų rezultatas, ten supanti erdvė išsivalo lygiai taip pat, kaip kad jeigu jūs nuo ryto iki vakaro melstumėtės.
Labai tikiuosi, kad mano šiandieninis pokalbis pasufleruos jums kelią, kuriuo galima pradėti jūsų kopimą į Dieviškosios sąmonės viršūnę.

AŠ ESU Godfris

_______________________________________
* Godfris. Pakylėtasis Valdovas Godfris buvo įsikūnijęs kaip Gajus B. Balardas (Guy B. Ballard), Sen Žermeno pasiuntinys. Per jį į Žemę atėjo Didžiosios Baltosios Brolijos mokymas, AŠ ESU Buvimo Įstatymas; jis saugojo planetos Kristaus sąmonės fokusą iki pat savo pakylėjimo 1939 metais. Jo žmona Edna Balard (Edna Ballard) – dabar Pakylėtoji Valdovė Lotos. Gajus Balardas pasirašydavo Godfrio Rėjaus Kingo (Godfrey Ray King) slapyvardžiu.Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#48