Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Godfris > Savo veiklos pagrindu paimkite... >

Savo veiklos pagrindu paimkite Dieviškąsias idėjas, kurias duoda Valdovai

AŠ ESU Godfris. AŠ ESU atėjau per šį pasiuntinį.
Galbūt jūs nežinote manęs. Aš labiau žinomas Amerikoje, šalyje, kurią aš labai myliu ir kurioje praėjo daugelis mano įsikūnijimų.
Aš stovėjau prie šios šalies ištakų ir visada stengiausi palaikyti demokratijos ir laisvės principus.
Viskas gali pasikeisti, bet demokratija ir laisvė turi pasilikti šios šalies pagrindu. Ir kol šie principai yra nepajudinami, ši šalis klestės.
Iš tikrųjų nėra nieko svarbiau šiuolaikiniame istorijos vystymosi etape negu laisvės ir demokratijos principai, kurie turi būti visų dabar egzistuojančių pasaulyje valstybių pagrindas.
Laisvė ir demokratija garantuos tai, kad šalis nenusiris į totalitarizmą ir bus užtikrintos palankios gyvenimo sąlygos kiekvienam šalies gyventojui, o ne tik valdančiam elitui.
Aš visiškai suprantu, kad šiandieną daugiausiai kreipiuosi į Rusijos gyventojus ir gyventojus tų šalių, kurios pastaruoju metu supančioje jas realybėje mažai matė ne tik laisvės ir demokratijos, bet ir nieko, nors iš tolo primenančio laisvę ir demokratiją.
Jeigu žmogus gims kalėjime ir didelę savo gyvenimo dalį jame praleis, tai laisvo žmogaus būsena jo sąmonei gali būti tokia nepasiekiama, kad pasakojimai tų, kurie atėjo iš už kalėjimo ribų, galbūt pasirodys jam pasaka.
Laisvė - tai visų pirma proto būsena, žmogaus sielos būsena. Ir šitai yra tai, ko jūs turite siekti visa savo esybe.
Patikėkite manimi, kuo sėkmingiau Rusija ir ją supančios šalys artimiausiu metu galės realizuoti savo gyvenimuose laisvės ir demokratijos principus, tuo greičiau ir sėkmingiau per artimiausius dešimtmečius bus įgyvendinti Dieviškieji planai šioms šalims.
Laisvės ir demokratijos junginys su giliu tikru tikėjimu Dievu yra tai, kas artimiausiu laiku vyraus Rusijoje ir ją supančiose šalyse.
Aš žinau, kad jūs dabar mano žodžius priimate kaip pasaką. Ir galbūt dabar nesuteikiate mano žodžiams didelės reikšmės. Maža apie ką jums kalba Pakylėtieji Valdovai ir šitai taip skiriasi nuo to, kas jus supa, kad atrodo, jog tai neturi jokios reikšmės jums ir jūsų gyvenimui.
Klystate, numylėtiniai, viskas, ką mes jums kalbame, kiekvienas mūsų žodis yra labai jums svarbus. Aš suprantu, kad dėl tokios diktavimų gausos galite nesuvokti daugelio mūsų jums nurodytų pakankamai konkrečių dalykų. Todėl pažadėkite man, kad vėl ir vėl skaitysite šiuos diktavimus. Kad artimiausiu metu kiekvieną dieną skaitysite po vieną diktavimą, duotą per šį pasiuntinį. Gerai įsigilinsite į kiekvieną diktavimų žodį. Ir suprasite, kad nei vienas žodis nepasakytas veltui. Nieko nėra, ką mes jums rekomendavome, kas nebūtų itin svarbu būtent šiuo momentu, būtent jūsų šalims ir ypač Rusijai.
Prašau, labai įdėmiai traktuokite šių diktavimų žodžius. Ir prašau ypatingą dėmesį skirti Valdovų pratimams ir rekomendacijoms, kurių pakankamai jums duota.
Numylėtiniai, tai jūsų tikėjimo klausimas. Kiek jūs tikite, kad Pakylėtieji Valdovai sugeba kalbėti su jumis ir duoti jums savo pamokymus, tiek sėkmingai bus įgyvendintas Dievo planas Rusijai artimiausiu metu.
Nesinorėtų man dabar prisiminti liūdną neseną Amerikos patirtį. Bet pažiūrėkite, beveik per visą XX amžių Pakylėtieji Valdovai šios šalies liaudžiai davė savo rekomendacijas, žinias. Tai buvo precedento neturintis Šviesos ir Dieviškosios Išminties išsiliejimas.
Ir susidaro įspūdis, kad Valdovų diktavimai daugelio, galima sakyti, beveik visų, buvo priimti kaip eilinis pasilinksminimo renginys, kažkuo panašus į beisbolą ar teatro vaidinimą.
Prašau, numylėtiniai, rimtai žiūrėkite į Dievo duotą jums naujos dispensacijos galimybę.
Tik nuo jūsų pačių ir nuo to, kaip priimsite viską, kas išdėstyta šiuose diktavimuose, ir kiek sugebėsite tai įgyvendinti savo gyvenimuose, priklausys jūsų šalių pertvarkymų sėkmė ir greitis.
Dievui nieko nėra neįmanomo, numylėtiniai, ir Dievas gali jums duoti pačią geriausią vyriausybę ir pačias geriausias sąlygas jūsų šalyse. Bet jeigu jūs savo sąmone nepasiruošę priimti šios Dieviškosios malonės, tai ši malonė, ši dispensacija taip ir pasiliks galimybe ir jūsų pasaulyje negalės egzistuoti.
Šiuos teigiamus pakitimus jūsų gyvenimo išorinėse aplinkybėse ir egzistavimo sąlygose jūsų šalyse lemia tik jūsų sąmonės lygis ir tai, kiek jūs savo sąmonėje pasirengę priimti Dieviškojo vadovavimo principus ir Dieviškąją pagalbą jūsų šaliai.
Todėl aš jums kalbu vėl ir vėl. Imkite šiuos diktavimus. Skaitykite juos. Tai yra tas instrumentas, kuris sugeba pakeisti jūsų sąmonę, duoti jums impulsą ir judėjimo kryptį artimiausiems dešimtmečiams.
Prisimenate, dar ne tokiais senais istoriniais laikais jus versdavo konspektuoti partinių suvažiavimų medžiagą ir marksistinės ideologijos tėvų darbus. Paslaptis paprasta. Žmogiškoji sąmonė labai paslanki ir judri ir tam, kad kažkas sąmonėje nusėstų, būtina daug kartų kartoti, kol išmoksite mintinai.
Negi manote, kad Valdovų žodžiai jums turi mažesnę reikšmę nei žodžiai žmonių, kuriuos citavote ir nagrinėjote dešimtmečiais?
Tam, kad pasikeistų jus supantis gyvenimas, būtina, jog pasikeistų jūsų sąmonė. Gavote pakankamai žinių. Ir artimiausiu metu jūsų užduotis išplatinti šias žinias kaip galima didesniam ratui žmonių, sugebančių priimti ir įsisavinti šias žinias.
Bet visų pirma šias žinias turite įsisavinti patys.
Jūs keičiate savo sąmonę ir tik paskui keičiasi jus supantis pasaulis.
Tokia jau yra žmogiškoji sąmonė, kad jai būtina nuolat turėti išorinį mokymą, išorinius orientyrus, kurių link ji turi veržtis. Galite tai pavadinti ideologinėmis nuostatomis, tačiau aš norėčiau, kad vadintumėte tai Dieviškojo vadovavimo principais.
Idėjos judina pasaulį. Todėl, prašau, savo veiklos pagrindu paimkite Dieviškąsias idėjas, kurias duoda Valdovai.
Nėra nieko bloga, jeigu jūs tapsite Dieviškųjų vadovavimo principų įdiegimo į jūsų gyvenimą entuziastu.
Šiaip ar taip, šis entuziazmas bus labiau naudingas jūsų sieloms, nei siekimas ateinančių mitinių šio pasaulio vertybių.
Ir vėl, kaip visada, prieš jus iškyla pasirinkimo klausimas. Kam jums teikti pirmenybę? Pasirinkti šį pasaulį su jo blizgesiu ir aukso veršiais ar Dieviškąjį pasaulį. Pasirinkti iliuziją ar Dieviškąją realybę. Jūs darote tiktai vieną šį pasirinkimą visą savo gyvenimą iš gyvenimo į gyvenimą.
Ir jeigu sugrįžtume prie laisvės ir demokratijos savybių, tai man norėtųsi, kad šiose savybėse atskirtumėte tuos niuansus, kurie būdingi šiam pasauliui ir kurie būdingi Dieviškajam pasauliui.
Kad ir kiek kalbėtumėte, kad Rusija yra laisva ir demokratinė šalis, ji nebus tokia šalis, kol laisvės, Dieviškosios laisvės, savybė nesudygs jūsų širdyse ir iš jūsų širdžių neišsiplės į visą šalį ir į visą pasaulį.

AŠ ESU Godfris, buvau su jumis šiandieną. Ir aš apdaliju jus Laisvės impulsu, kylančiu iš mano širdies.