Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Ciklopėjus > Mūsų ateityje grandiozinės gal... >

Mūsų ateityje grandiozinės galimybės įvykdanat Dievo planus šiai Žemės planetai

AŠ ESU Ciklopėjus. AŠ ESU atėjau per šį Pasiuntinį.
AŠ ESU Ciklopėjus Elohimas. AŠ ESU atėjau, kad padėčiau jums Dieviškuoju Matymu išvysti artimiausių laikų šios planetos situaciją.
Aš formų pasaulio kūrėjas ir aš buvau tas, kuris vykdė Dieviškąjį Matymą sukuriant išreikšto pasaulio formas. Visas pasireiškimas buvo sukurtas man dalyvaujant. Aš dalyvavau visose materialios visatos išryškinimo stadijose. Ir aš esu tas, kas saugo savo sąmonėje Dieviškąjį šios visatos Matymą ir Dievo planą šiai visatai.
Taigi pradedu dėstyti savo Viziją.
Išreikštas formų pasaulis visa savo įvairove yra būtina kūrimo dalis, kai pirminės Dieviškosios Energijos vibracijos, kurios yra šios visatos pagrindas, sumažėja iki minimalios ribos - paties žemiausio šiai visatai leidžiamo spektro dažnio.
Jūs dabar esate pačiame žemiausiame išreikšto pasaulio taške. Jūsų vibracijos yra pačiame žemiausiame taške. Ir šį tašką atitinka jūsų išreikštas pasaulis.
Jūs esate šiame pasaulyje, nes pagal savo vibracijas jūs atitinkate aplinkinį pasaulį. Todėl visa, kas jus supa, jums atrodo realu, nes galite tai pamatyti, galite paliesti. Tai jūsų pasaulis.
Tačiau tas pasaulis, kuris jus supa, panašus į iškilusią virš vandens ledkalnio dalį. Ir jūsų fizinis kūnas išreiškia tiktai nedidelę jūsų pačių dalį, tą dalį, kurios vibracijos priklauso pačiai žemiausiam Dieviškos Energijos pasireiškimo dažniui.
Bet jūsų subtilesnių kūnų, kurie supa jūsų fizinį kūną ir nėra matomi fiziniu regėjimu, vibracijų dažnis aukštesnis. Ir šios subtilios struktūros nemažai lemia jūsų pasireiškimą fiziniame pasaulyje.
Šie jūsų subtilieji kūnai, subtiliosios energetinės struktūros, susijusios tarpusavyje ir taip pat su jūsų fiziniu kūnu per energetinių centrų ir čakrų sistemą. Žinote, kad išilgai stuburo yra išdėstyti septyni pagrindiniai energetiniai centrai, susiję su jūsų emociniu kūnu, mentaliniu kūnu ir eteriniu kūnu. Iš tikrųjų energetinių centrų, išsidėsčiusių išilgai jūsų stuburo, yra žymiai daugiau. Taip pat yra kiti energetiniai centrai, išsidėstę kitose kūno vietose. Per šiuos centrus jūsų fiziniai kūnai maitinami Dieviškąja Energija. Neatskleisiu jokios paslapties, jei pasakysiu, kad dauguma įsikūnijusių žmonių neturi ryšio tarp subtiliųjų kūnų ir fizinio kūno dėl to, kad jų energetiniai centrai nefunkcionuoja. Ir pagrindinė priežastis, kodėl nefunkcionuoja energetiniai centrai, yra jūsų karma, tanki kaip tirštas sirupas, kuris aplipdė jūsų energetinius centrus ir trukdo jiems praleisti Dieviškąją Energiją. Geriausiu atveju žmonių atidarytos arba iš dalies atidarytos tik žemutinės čakros, kurios jiems leidžia kartais pajusti Dieviškos Energijos vibracijas gėrėjimosi gamta, muzika ar bažnytinių apeigų išgyvenimo momentais. Tačiau daugeliui žmonių išvis nėra galimybės gauti Dieviškosios Energijos tiesiogiai, per savo čakras. Bet jūs žinote, kad visas šis pasaulis išreiškia tik Dieviškąją Energiją, vibruojančią skirtingais dažniais. Ir iš tikrųjų šioje Visatoje neegzistuoja nieko, išskyrus Dieviškąją Energiją.
Todėl, kai žmogus negali gauti Dieviškosios Energijos per savo čakras, jis faktiškai atskiria save nuo Dievo ir Dieviškosios Realybės. Jis pasmerkia save mirčiai, nes praranda ryšį su Dieviškąja Realybe.
Todėl, numylėtiniai, fizinio kūno egzistavimas be ryšio su subtilesniais Dieviškosios Realybės pasireiškimo planais, pasmerkia jus mirčiai jūsų fizinės gyvybės ciklo pabaigoje.
Ir jums iš tikrųjų yra mirties ar gyvybės klausimas tas pasirinkimas, kurį kiekvienas iš jūsų daro šiuo sunkiu planetai metu.
Aš tikiuosi, kad gana suprantamai paaiškinau vykstančių procesų esmę.
Jeigu jūs atmetate Dieviškąją Realybę, jeigu pasirenkate atitrauktą egzistavimą fiziniame, iliuziniame, pasaulyje, tai tiesiogine prasme pasmerkiate save mirčiai.
Štai kodėl dabar į pirmą vietą išeina jūsų pasirinkimo klausimas: kokį pasaulį jūs renkatės? Iliuzinį, jus supantį pasaulį ar Dieviškąjį pasaulį. Sutrūnijusį ar nesutrūnijusį.
Ir tos sielos, kurios pasirenka egzistavimą fiziniame pasaulyje, pasirenka šį pasaulį, pasmerkia savo subtiliąją dalį, savo nemirtingąją dalį nebūčiai.
Negali egzistuoti tik ta ledkalnio dalis, kuri yra virš vandens.
Jūs turite arba visą ledkalnį, arba išvis neturite ledkalnio.
Aš tikiuosi, kad labai aiškiai išdėsčiau savo mintį.
Jeigu jūs neduodate Dievui galimybės išreikšti save per jus, tai ką jūs reiškiate Dievui?
Visi jūs esate sudėtinės Dievo vientiso organizmo dalys ir jeigu sveikas organizmas neatsikrato negyvų, atgyvenusių ląstelių, tai šis organizmas pasmerkia save mirčiai.
Netgi nepastebite, kaip jūsų organizmas kiekvieną minutę atsikrato apmirusių ląstelių, viso to, kas jame negyvybinga. Visatoje vyksta viskas lygiai taip pat, kaip jūsų organizme.
Jūs patys pasirenkate, nukreipiate savo dėmesio vektorių į iliuziją arba į realų Dieviškąjį Pasaulį.
Daug kartų diktavimuose, duotuose per šį pasiuntinį, jums buvo kartojama, kad įvyko ciklų pasikeitimas. Pradėtas iliuzinio pasaulio suvyniojimo ciklas. Pradėtas fizinio pasaulio vibracijų didinimo ciklas, pradėtas Dieviškojo pasireiškimo perėjimo į subtilesnį planą ciklas.
Negalite juk pasakyti, kad šito negirdėjote. Jūs turėjote galimybę visiškai sąmoningai, savo išorine sąmone, pasirinkti. Ir daugelis Žemės gyventojų dabartiniu momentu jau pasirinko.
Todėl artimiausiu metu vyks sustiprinta diferenciacija tarp žmonių, pasirinkusių Dievą, ir tarp žmonių, pasirinkusių iliuzinį pasaulį.
Ir jūs stebėsite anksčiau paslėptų sugebėjimų ir dvasinių dovanų pasireiškimą vienuose ir aiškią kitų degradaciją.
Žmonės, kurie pasmerkė save atskirti nuo Dieviškosios Energijos, artimiausiu laiku negalės išreikšti savęs šiame pasaulyje. Todėl, kad jie neturės energijos šaltinio. Jie negalės daugiau imti šios energijos iš kitų, o asmeninės energijos jie neturi. Žmonės, kurie pasirinko Dievo naudai, priešingai - gaus priėjimą prie Dieviškosios Energijos ir galės išreikšti šią energiją per savo būtybę ir daryti Dievo darbus tankiame pasaulyje.
Numylėtiniai, jūs negalite derėtis su Dievu. Daugiau negalite atiduoti maldos energijos tam, kad įgytumėte turtų fiziniame pasaulyje. Derybos baigtos.
Ir aš rekomenduoju tiems iš jūsų, kas dar sąmoningai nepasirinko Dievo naudai, skubėti pasirinkti.
Tegul numirėliai laidoja numirėlius. Mums prieš akis grandiozinės galimybės šioje Žemės planetoje įgyvendinant Dievo planus. Ir tegul jūsų nejaudina aiški neteisybė ir visi piktnaudžiavimai, kuriuos matote aplinkui. Dabar tamsi naktis prieš atsiskaitymą.
O aušra tuoj tuoj prabrėkš ir jau po keleto žmonių kartų pajusite, kaip planeta pasikeis.
Aš nedaviau jokių naujų žinių. Visa tai jau girdėjote daug kartų iš kitų šaltinių. Galbūt suteikiau jums truputį kitą matymo kampą. Ir džiaugsiuosi, jeigu tai padės jums pažvelgti Dieviškuoju Matymu į tai, kas dabar aplink jus vyksta fiziniame pasaulyje, ir į tas grandiozines perspektyvas, kurios laukia šios planetos ateityje.

AŠ ESU Ciklopėjus.