Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU > Ta išvada, prie kurios prieisi... >

Ta išvada, prie kurios prieisite šio pokalbio metu, galbūt jums bus pats svarbiausias žingsnis per visą įsikūnijimą.(MP3)

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU. Mano buvimas tavyje yra maksimaliai galimas, kad perduočiau tai, kas būtina.
Mano buvimas tavyje yra maksimaliai pilnas, kad perduočiau ne tik žodžius, bet ir energiją.
Kas yra energija, kuri ateina diktavimų metu? Tai tas pakeitimas aplinkinės būklės, kuris vyksta čakrų darbo dėka. Maksimalus čakrų atsivėrimas padeda maksimaliai apsikeisti energijomis tarp oktavų. Ir tada, kai čakros maksimaliai praleidžia Dieviškąją energiją, įvyksta Šviesos nusodinimas daugelio kilometrų spinduliu nuo diktavimų priėmimo vietos. Ir šis Šviesos nusodinimas su laiku sugeba pritraukti iš erdvės galimybes.
Kokios nors vietos Žemės rutulyje vibracijų pakitimas vyksta būtent tokiu būdu. Yra žmogus, sugebantis būti Dieviškosios energijos laidininkas. Ir per jį įvyksta vietos, kur jis gyvena, vibracijų pasikeitimas. Su laiku šios vietos vibracijos pritraukia žmonių, turinčių panašias vibracijas. Tokiu būdu keičiama istorija. Tokiu būdu kartais keičiasi ištisos tautos likimas.
Pasireiškiant planetoje aukštoms vibracijoms, įgyjamas sąskambis su Aukščiausiais pasauliais. Ir šioje vietoje susikuria erdvė, esanti sąskambyje su Aukščiausiais pasauliais. Jei vienas žmogus sugeba pripildyti erdvę aplink save Šviesos, tai galima įsivaizduoti kiek efektyviau vyks fizinio plano permainos, jei daugelis šviesnešių taps Dieviškosios energijos laidininkais į pasaulį.
Pakylėtųjų Pulkų siekis susijęs būtent su tuo, kad Žemėje būtų sukurtos tokios vietos ar gyvenvietės, kuriose galima būtų įvesti tuos elgesio ir moralinių normų standartus, kurie buvo tais tolimais laikais, kai žmonija dar buvo savo kūdikystėje ir nebuvo nuodėmės.
Dabar atėjo laikas, kai žmonija sąmoningai turi sugrįžti į tą vibracinį lygį, iš kurio įvyko nuopuolis.
Ir esmė ne ta, kad nuopuolis buvo blogis. Nuopuolis buvo tas etapas žmonijos istorijoje, kuris turėjo savo vietą. Ir šio etapo dėka žmonija sugebėjo save suvokti. Ir šio etapo dėka žmonija gavo postūmį savo sąmonės vystymuisi.
Dabar atėjo laikas grįžti prie mažo. Reikia sąmoningai, suvokiant, kad dabar tokia evoliucinė būtinybė, sugrįžti į tą sąmonės būseną, kurią turėjo Adomas ir Ieva iki nuopuolio, iki to momento, kai įvyko vibracijų pažemėjimas.
Atėjo etapas, kai žmonijos sąmonė turi išaugti ir pasiekti tą lygį, kurio dėka įvyks natūralus viso to energinio sluoksnio, kuriame egzistuoja žmogiškoji civilizacija Žemėje, vibracijų paaukštinimas. Kuo sklandžiau ir tolygiau vyks šis procesas, tuo didesnis individų kiekis tęs savo vystymąsi naujame energiniame lygyje. Todėl dabar vyksta mūšis tiesiog dėl kiekvienos sielos.
Ir yra sielų, kurios turi sugebėjimų toliau vystytis, o yra tų, kurios atsisako eiti evoliuciniu keliu.
Atskirti grūdus nuo piktžolių ne žmogiškosios sąmonės jėgoms. Todėl, kad žmogiškoji sąmonė sprendžia apie žmogiškojo individo išsivystymą pagal piniginių ir materialių turtų kiekį, kuriuos jis valdo.
Dieviškoji logika neturi nieko bendra su žmogiškąja logika. Dievui visi lygūs: ir turtuolis, ir elgeta, ir menko proto žmogus, ir labiausiai intelektualiai išsivystęs individas. Visi prieš Dievą lygūs. Ir tada, kai ateis ta valanda, apie kurią parašyta daugelyje šventų knygų, įvyks tai, kas vadinama teismu. Arba grūdų nuo piktžolių atskyrimu. Ir teisiami visi bus pagal tuos darbus, kuriuos darė. Ir jei vienintelis motyvas jums gyvenimas iš gyvenimo, įsikūnijimas iš įsikūnijimo buvo šlovės, turtų ir garbės siekimas, jeigu jūs visa tai stengėtės įgyti artimojo sąskaita, tai vargu ar būsite pripažinti tinkami tolesnei evoliucijai. O jei jūs dalinotės paskutiniu duonos gabalėliu su beturčiais, jei negalvojote apie save, o rūpinotės bendru reikalu, jei darbavotės Visuotinei Gerovei ir negailėjote savęs, tai tos Dieviškosios savybės, kurias jūs šitaip užsidirbote, bus pripažintos pakankamos tam, kad jūsų siela tęstų evoliuciją naujame energiniame lygyje.
Niekas nežino tos valandos, kada šis teismas įvyks. Todėl visada perspėjama apie tai, kad būtumėte pasiruošę.
Todėl, kad jūsų sielų parengimas įvyks ne kažkada tolimoje ateityje, o jau dabar eina visu tempu.
Neturi reikšmės nedideli apsirikimai ir klaidos. Reikšmę turi bendras individo siekių vektorius. Ir kai kurie iš jūsų labai nustebs, kai viskas įvyks. Nes nevykėliai ir jūsų požiūriu visiškai niekam tikę žmonės vaikščios baltais apdarais, nusagstytais brangakmeniais. O tie, kurie žemiškuose gyvenimuose turėjo brangius apdarus ir ant pirštų mūvėjo žiedus su briliantais, vargu ar apskritai bus įleisti į tą Karalystę, kuri ateis.
Šiandien įvyko labai svarbus pokalbis. Ir ta išvada, prie kurios prieisite šio pokalbio metu, galbūt jums bus pats svarbiausias žingsnis per visą įsikūnijimą.
Pastūmėti sielas, kad pasikeistų jų požiūris į tuos kriterijus, kurie egzistuoja visuomenėje, ir skirtas šis laiškas.

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, visada su jumis jūsų Kelyje.
Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (5,49Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/1181859000/2008-06-29_I_AM_THAT_I_AM.mp3.html

Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina
Audio-įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.