Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Alfa > Sugrįžimo į Realybę procesas, ... >

Sugrįžimo į Realybę procesas, iliuzijos suvyniojimo procesas bus maksimaliai pagreitintas

AŠ ESU Alfa, vėl pas jus atėjęs. Nuo mūsų paskutinio susitikimo jūsų žemiškais matais praėjo nemažas laiko tarpas. Tačiau man, kai žiūriu iš savo Realybės, praėjo kelios valandos. Tarsi šitai būtų buvę vakar.
Taigi, Žemės žmonės, aš vėl pas jus atėjau. Ir aš turiu jums pasakyti apie tuos pasikeitimus, kurie įvyko planetoje nuo mūsų paskutinio susitikimo. Jums atrodo, kad niekas nepasikeitė. Tačiau aš įsitikinęs, kad yra žmonių, kurie jaučia pasikeitimus, įvykusius Žemės planetoje. Jų mažai, bet jų yra. Ir tai džiugina. Šitai džiugina ir šitai suteikia mums pasitikėjimo. Todėl, kad kai mes turime galimybę kalbėti per vieną, tai šitai reiškia, kad rytoj mes galėsime kalbėti per daugelį. Ir kai keletas žmonių jaučia permainas ir jaučia permainas, vykstančias savo išorinėje sąmonėje, tai šitai byloja tik tai, kad rytoj daugelis sugebės pajusti šias permainas.
Iš pradžių mes būname suprantami ir prieinami labai mažam žmonių kiekiui. Mes duodame savo žinias ir savo informaciją. Tai panašu į laviną, kai iš pradžių tik vienas akmenėlis pradeda riedėti žemyn. Palaipsniui į šį procesą įsitraukia vis daugiau ir daugiau akmenų. Ir ateina momentas, kai lavina tampa tokia galinga, kad gali viską nušluoti savo kelyje. Dabar jūs esate pačioje šios lavinos judėjimo pradžioje.
Praeis dar kuris laikas ir ši lavina įgis jėgą ir savo kelyje sugebės nušluoti visa tai, kas sena, kas priešinasi permainoms.
Nauji pasikeitimai jau įėjo į žmonių sąmonę. Ir neišvengiamai plinta po Žemės planetą.
Dabar aš atėjau, kad atskleisčiau jums tą paslaptį, kuri anksčiau jums buvo neprieinama, bet tampa prieinama dabar, kai pasiekėte naują sąmonės lygį. Aš pasakysiu jums tai, kas paslėpta, bet tampa akivaizdu. Taigi, jūs žinote, kad prieš kurį laiką savo diktavimuose mes paskelbėme apie naujo Žemės planetos kosminės evoliucijos etapo atėjimą. Ir iš jau paskelbtų laiškų jūs žinote, kad šis etapas turi užimti daugelį metų žemiškais matais. Milijonus metų.
Ir štai dabar aš atėjau, kad jus nudžiuginčiau. Todėl, kad priimtas sprendimas apie tai, kad pereinamasis periodas užims daug mažiau laiko, nei buvo planuota. Ir šis pereinamasis periodas vyks tokiais dideliais tempais, kad kiekvienas iš žmonių, dabar gyvenančių Žemės planetoje, galės matyti pasikeitimus ir jais stebėtis.
Priimtas sprendimas apie tai, kad sugrįžimo į Realybę procesas, iliuzijos suvyniojimo procesas, bus maksimaliai pagreitintas. Pačios aukščiausios ir pažangiausios visatos evoliucijos dalyvauja fizinio plano vibracijų pakėlimo procese, tarp jų ir Žemės planetos fizinio plano. Dabar jums atrodo, kad ši informacija nieko nereiškia ir kad jos negalima praktiškai panaudoti.
Tačiau ši informacija jums būtina ir ji duodama.
Jūs suaugate ir galite priimti vis subtilesnes vibracijas, priklausančias aukščiausioms oktavoms. Ir tas augimo procesas jums sutrumpintas. Jūs galėsite suprasti daugiau ir galėsite matyti daugiau.
Todėl netrukdykite savo sąmonei, leiskite sau pačias aukščiausias fantazijas ir jos būtinai išsipildys. Pasilikite vaikai, svajokite bei fantazuokite ir neleiskite sau tapti tais suaugusiaisiais, kurie gyvena Žemės planetoje.
Jūs augate savo viduje, bet jūsų sąmonė pasilieka atvira Aukščiausios Realybės suvokimui. Ir tik tada, kai tampate vaikais, jūs tampate suaugę naujai Realybei.
Deja, tai, ką jūs vadinate tapti suaugusiaisiais, yra ne tai, ką reiškia tapti suaugusiems Dieviškajai Realybei. Jūs suaugate tada, kai priimate fizinio pasaulio apribojimus ir jie pradeda jus valdyti.
Kai jūs tampate suaugusiaisiais Aukščiausioje Realybėje, tai atvirkščiai – jūs atsilaisvinate nuo jūsų tankaus pasaulio apribojimų. O jūsų tankiam pasauliui jūs ir toliau savo sąmonėje liekate vaikai.
Todėl aš jums linkiu jūsų pasaulyje pasilikti vaikams ir aš linkiu, kad jūs kaip galima greičiau pasiektumėte tą suaugusiųjų Dieviškajame pasaulyje būseną, kuri leis jums tapti mūsų bendradarbiais, mūsų draugais, mūsų broliais ir seserimis.
O dabar leiskite man dar kartą jums išreikšti savo Meilę. Aš labai tikiuosi, kad mano Meilė padės jums ir jūsų planetai šiuo sunkiu pereinamuoju laikotarpiu.

AŠ ESU Alfa, su Meile jums.