Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Džvalas Kulas >

Džvalas Kulas

Pakylėtasis Valdovas, Dardžilingo Tarybos narys. Džvalas Kulas( žinomas kaip Mokytojas D.K. arba Tibetietis) buvo įsikūnijęs Lemūrijos laikais. Nedaug iki to laiko, kai žemynas nuskendo, jis su Himalajų Valdovu nuvyko į Azijos širdį ieškoti saugios vietos Lemūrijos civilizacijos brangenybių saugojimui. Daugelį kartų jis įsikūnydavo Azijos kalnuose ir gyveno žymiuosiuose Tibeto budistiniuose vienuolynuose. Jis buvo Kliniju, mėgiamu Pitagoro mokiniu ir pirmuoju Gautamos Budos čela. Jis buvo Arjasanga, kuris išvertė į anglų kalbą "Jogasutras" su Šankaračarjos komentarais; vėliau jis padiktavo laisvą anglišką šių sutrų perpasakojimą Alisai Beili.

Džvalas Kulas kartu su El Morija ir Kuthumi prisidėjo prie teosofijos išplitimo. Jis buvo gana ištikimas Kuthumi ir pastatė sau nedidelį namelį šalia tarpeklio, kur buvo tibetietiškas Kuthumio namas Šiganze. Jis nepriekaištingai vykdydavo bet kuriuos jam pavestus darbus ir už savo pastangas buvo vadinamas "Valdovų pasiuntinys". Jis visada stengdavosi būti nepastebimas, vengdamas, kiek galima, išorinio pripažinimo. Jis pateikė daug žinių "Slaptosios doktrinos" knygai, kurios žymi dalis buvo jo padiktuota Elenai Blavatskajai. Savo teosofinės veiklos dienomis jis taipogi materializavo keletą paveikslų. Jis pasiekė lygų su El Morija ir Kuthumi vadovavimo materijai laipsnį ir galėjo netikėtai, tiesiog iš oro, atsirasti visiškai uždarame kambaryje. Devynioliktojo amžiaus pabaigoje Džvalas Kulas buvo pakylėtas. Jo tarnavimas yra mokyme, dvasinio supratimo suteikime ir Įstatymo žinojimo išplėtime. Jis suteikia didelę pagalbą visiems ieškantiesiems tiesos ir tiems gydytojams, kurie nuoširdžiai prisideda prie didesnės žmonijos gerovės. Jis bendradarbiauja su Raudonojo Kryžiaus Bendrija ir su panašiais filantropiniais judėjimais.