Pasaulėžiūros ir Tikėjimo form... > Krišnos sąmonės bendrija, vaiš... > 1 >

Pagrindinė knyga - "Bhagavad Gita, kokia ji yra" taip pat 12 Srimad Bhagavatam giesmių, kurių dvi pirmosios išversta knygos į Lietuvių kalbą. Joms jau būdamas garbaus amžiaus komentarus parašė A.C.Swamis Praphupada ir pradėjęs skelbti mokymus JAV, nuo ko mokymas tapo daug labiau žinomas.

Be vadovavimosi knygoje aprašytomis vertybėmis, neprisirišimu prie gunų (neišmanymo, aistros, dorybės), įvairių kitokių priesakų - pagrindinė praktika "Kali" jugoje yra Mahamantros kartojimas: "Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare". Ją taip pat galima kartoti turint maldos karolius "japa"/"mala" su 108 rutuliukais.

Taip pat atliekama Bhakti joga, kuri aprašoma kaip geriausia jogos rūšis - tai savotiškas atsidavimas ir tarnystė Aukščiausiam Dievo asmeniui. Siektina ir transcendencija, tačiau jau kaip kam išeina.

Man teko apie 2005 metais perskaityti Bhagavad Gitą, ir tikrai tai padeda susikurti tokią minčių būseną, kurioje visa atliekama veikla aukojama Aukščiausiam Dievo asmeniui. Mahamantros kartojimas - padeda suvaldyti protą ir atveria galimybę labiau matyti dvasinės sąmonės žvilgsniu. Domėjausi krišnaitais, lankiausi šventykloje Kaune šiek tiek apie metus laiko tuo metu. Minčių/sąmonės būseną pasiekti tinkamą savotiškai labai padėjo, tačiau nebuvo tokio išmanymo protu, gebėjimo daug ką išreikšti žodžiais, suprasti kitus kūrinijos dėsnius. Tuomet perėjau prie Urantijos Knygos, kuri pradžioje davė labai daug atsakymų, vėliau per garbinimą ir maldos praktikas sužinojau kas iš tikro yra atsivėrimas.
Beje dar be praktikuojant vaišnavizmą teko patirti visokių sąmoningų sapnų-vaizdo projekcijų (dar vadinamų OBE ar išėjimu iš kūno), teko taip pat nuskaityti kreipimąsi mintimis. Bendraujant su Urantais (žmonėmis kurie ją studijuoja ir gyvena vadovaudamiesi Trejybe) teko sužinoti kad įmanoma priimti tokius mokymus ir kaip tai veikia, todėl jau tai nebuvo nauja. Ir dabar tenka labiau dialogų forma bendrauti su Trejybe, kitomis dvasinėmis butybėmis.

Praėjus minėtiems metams vaišnavizmo studijų, kiek atitolau nuo jų, savotiškai matydamas kad man reikia daugiau nei to, turėjau minčių kad žmones žavi vien jau krišnaitų indiška kultūra - maistas, drabužiai, papročiai. Po daugiau metų ir dabar pripažįstu mokymų gerą įtaką, yra ir dabar ką ten studijuoti. Tačiau tai nesudaro pilno žvilgsnio, ir neįsivaizduoju savęs be kitų mokymų kaip Bashar, Urantijos Knygos, kitokių. Be maldų savais žodžiais ar garbinimo, be tiesioginio bendravimo su kūrinijos Tėvais.

Beje, žmonės neturėtų galvoti kad va mano Dievas tokiu pavadinimu, o čia krišnaitai turi Dievą vardu Krišna. Krišna - reiškia "pats patraukliausias" išvertus į lietuvių kalbą. Tai tiesiog toks kreipinys. Jeigu jūs suvokiate Dievo tobulumą, Dievo asmens charakterio ir savybių patrauklumą.. tai ir jūs galite jį pavadinti Krišna. Kol kas tiek.