Urantija > Kalbu Jums Vėl > 4. Mano maldos > 1 >

Meldžiuosi tik savais žodžiais, sunku būtų ir įsivaizduoti dabar jei reikėtų melstis skaitant kokį nors jau kažkieno parašytą tekstą.