Urantija > Kalbu Jums Vėl > 3. Manojo gyvenimo žmogiškuoju... > 1 >

Pateikiamas pavyzdys, kaip žemiškoje šeimoje nederėtų dalinti meilės nevienodai. O pagal žemiškos šeimos pavyzdį galima ir apie kūrinijos šeimą suvokti, kad joje negali būti blogiau nei geroje žemiškoje šeimoje - visi mylimi vienodai, nėra kažkas išskiriama.

O skaitant apie Jėzų Urantijos Knygoje, teisingai užsimenama, kad labai daug visko gero pateikiama apie Jėzų, jo poelgius, mokymus, o blogesni dalykai tik užsimenama nėra tai plėtojama. Taip pat toje vietoje kur Jėzus buvo pakviestas šventykloje pasisakyti, ir Marija jam sutrukdė Urantijos Knygoje gan kukliai ta vieta pateikiama, biblijoje kiek esu girdėjęs kad Jėzus tarsi pasipiktina Marija. Tai kaip ten iš tikrųjų nėra aišku, bet kažin ar svarbu yra ieškoti tokių priekabių prie Jėzaus, kada atsižvelgiama į jo amžių ir situaciją.. reikėtų būti "geležiniu" ar gerai išgrynintu kad puikiai susitvardyti tokiose situacijose.

Pažįstant Kūrinijos Tėvus vis labiau - pats žmogus pradeda visus kitus žmones mylėti vis labiau taip, kaip ir Kūrinijos Tėvai juos myli - visus vienodai, neišskiriant ko nors labiau ar mažiau.