Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 1 Dokumentas. Visuotinis Tėva... > Įžanga > 1 >

Reikėtų suprasti, kad apreiškimo perdavimo metu tiesa yra perduodama - evoliucinė, pritaikyta tam laikmečiui. Todėl net ir Jėzus po sąvojo krikšto sunaikino visus rašytus tekstus, o toliau jeigu reikėdavo ką nors rašyti rašydavo ant smėlio.

Lietuvoje studijuojant Urantijos Knygą buvo gauta naujų sampratų, tokių kaip kad žmogus turėtu save labiau laikyti Rojaus Tėvų sūnumi, o ne tarnu, ir tai kur būdavo kalbama apie tarnystę, siūloma tai išreikšti žodžiais, jog tai yra "gėrio kūrimas drauge su Rojaus Tėvais".

Iš kitų sąvokų, tai perėjimas prie vis didesnio supratimo.. jog kaip Urantijos Knygoje aprašyta, jog Rojaus Trejybės asmenys yra lygiaverčiai partneriai, tai nereikėtų itin išskirti Tėvo asmens kaip vienintelio visos kūrinijos Dievo, nes sprendimai Trejybėje yra priimami kolektyviai, todėl ir mūsų kūrinijos Dievas, prižiūrėtojas ir vedlys yra Rojaus Trejybė, triasmenis Dievas.